Skip to main content
nieuws

Maatregelen Springtij Forum t.b.v. voorkomen besmettingen Covid-19

By 31st augustus 2020september 21st, 2020No Comments

De maatregelen moeten zorgdragen voor een veilige omgeving voor de deelnemers en organisatie van Springtij waarbij de kans op eventuele covid19 besmetting geminimaliseerd wordt. Dit kost een zeer goede voorbereiding door onze organisatie, maar ook een grote alertheid bij de deelnemers. Wij doen een beroep op iedereen om alle bestaande afspraken na te leven: niet komen bij klachten. Daarnaast uiteraard goede handhygiëne, niezen en hoesten in de elleboog en altijd 1,5 afstand bewaren. Samen kunnen we een ander maar mooi en goed Springtij beleven én Corona geen kans geven ons samenzijn te beïnvloeden.

Springtij wordt anders dan anders. Er worden maximaal 500 mensen toegelaten. We kunnen niet met alle deelnemers tegelijkertijd bij elkaar zijn: de maximale groepsgrootte bedraagt 250 per locatie. We houden zoveel mogelijk alle bijeenkomsten in de buitenlucht en bij alle sessies krijgen de deelnemers een zitplaats. Alleen op die manier kunnen we de logistiek en de verplichte afstand waarborgen.

Het is ook noodzakelijk voorafgaand aan Springtij in te schrijven voor het programma, waaraan je wilt deelnemen. Dit om te voorkomen dat er te veel mensen op één plek zijn en dat we mensen kunnen waarschuwen in geval er een besmetting is geconstateerd.

De lunch en diner momenten zullen ook minder grootschalig zijn: er ontstaat meer ruimte in het programma voor ‘rust, ruimte en eigen ontmoetingen’. Ook tijdens deze momenten rekenen we op een gewetensvolle naleving van alle afspraken.

Springtij wordt anders: Het wordt echter een zeer waardevol samenzijn om Nederland o.a. via de politiek, te verduurzamen.

 

Uitwerking van de organisatie

De Springtij organisatie zal ervoor zorgdragen dat:

 • Er maximaal 500 Springtij-gangers per dag aanwezig zijn.
 • Er geen grote hoeveelheid mensen zich tegelijkertijd op een terrein bevinden (max. 250 personen). Er is daarom dit jaar ook niet één centrale binnen locatie, zoals voorheen de Spiegeltent of Tonnenloods, waarbij iedereen bij elkaar komt.
 • De centrale locatie is dit jaar het Staatbosbeheergroepenterrein aan de Longway in West-Terschelling. Een groots opgezet (kampeer)terrein met verschillende velden. Op de velden staan vier tenten, die aan drie zijden open zijn. Springtij is dan ook aan te merken als een buitenevenement, zodat de kans op overdracht geminimaliseerd wordt.
 • De werksessies en excursies vinden zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats.
 • De deelnemers te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen behouden.
 • De deelnemersstromen elkaar niet kruisen middels vaste looproutes en inzetten van shifts.
 • De deelnemers zich van tevoren hebben aangemeld (voor het forum en de specifieke sessies en excursies), zodat bij een eventuele uitbraak direct een contactonderzoek kan worden ingezet.
 • Voorafgaand aan het forum de gezondheid wordt gecheckt (triage).
 • Deelnemers worden erop gewezen dat als gezondheidsklachten tijdens het Forum optreden zij het corona-noodnummer (van de coronamanager) moeten bellen en direct in isolatie moeten gaan.
 • Er wordt een coronamanager aangesteld en crowdmanagers ingezet.
 • Er vaste zitplaatsen zijn voor iedere deelnemer tijdens de diverse sessies en tijdens de horeca-momenten (placering en fasering).
 • Er een cateringprotocol is opgesteld. De locatiemanager en coronamanager zullen zorgdragen voor zorgvuldige placering van de gasten onder een tentdak en het handhaven van de looplijnen. Diner wordt in twee shifts geserveerd om de anderhalvemeter afstand en max. 2 personen per tafel goed te kunnen bewaken. Bij de lunch(es) wordt gebruik gemaakt van lunchpakketten, die gasten buiten kunnen nuttigen.
 • Er is een sober avondprogramma, in kleinere groepen in de buitenlucht.
 • Er een protocol en veiligheidsvoorschriften voor medewerkers zijn opgesteld, waar zij zich te allen tijde aan moeten houden.
 • Er een hygiëne protocol is opgesteld ter voorkoming van de overdracht van het covid 19 virus voor gasten, medewerkers, en andere belanghebbenden voorafgaand en tijdens het Springtij forum op Terschelling.
 • Om opstoppingen bij Doeksen in Harlingen te voorkomen verloopt de on-site registratie van deelnemers op de veerdienst en niet in de ontvangsthal van Doeksen. De registratie verloopt, zoveel mogelijk, via ‘self-service’ middels scanstations.
 • Op de boot worden de protocollen van Doeksen gehanteerd, moet iedereen een mondkapje dragen en de aangegeven looplijnen/kleurzones volgen.
 • Er een vervoersprotocol is opgesteld. Deelnemers bewegen zich per voet of per fiets en zullen locaties gefaseerd verlaten. Er worden dit jaar geen bussen ingezet. Voor deelnemers die slecht ter been zijn kan er gebruik gemaakt worden van BMWi’s. Hierin gelden de taxirichtlijnen (dragen mondkapje).
 • Er een covid19 calamiteiten protocol is opgesteld als handleiding voor alle medewerkers en betrokkenen t.b.v. een covid-19 calamiteit tijdens het Springtij Forum op Terschelling.