Skip to main content
Leiderschap

Missiegedreven innovatiebeleid vraagt samenwerking tussen lokaal en nationaal niveau

Het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid van het Kabinet biedt een uitgelezen kans om op vernieuwende wijze kennisinstellingen en bedrijven te mobiliseren voor complexe maatschappelijk vraagstukken, zoals uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame voedselproductie, zorgkosten en problematiek van achterstandswijken. In dit Bericht aan het Parlement laten we zien wat nodig is voor een nieuwe generatie innovatiebeleid, waarbij we vooral het belang uitlichten van aansluiting tussen lokaal en nationaal niveau.

In het kort:

  • Nieuwe generatie innovatiebeleid vraagt om nieuwe sturingsfilosofie.
  • Van technologie- en industriegedreven naar maatschappijgedreven.
  • Maak lokale initiatieven onderdeel van de nationale innovatiestrategie.
Bericht aan het Parlement.
Door het Rathenau Instituut. Jan 2020
Lees bericht online
Download rapport