Skip to main content

Klimaatverandering, verstedelijking en biodiversiteit. Een stijgende zeespiegel, extreem weer en toenemende voedselproductie. Het zijn een slechts een paar voorbeelden, maar zeker niet de minste, die de ruimtelijke inrichting van Nederland bepalen. Er blijkt behoefte aan een vergezicht: hoe ziet Nederland er over honderd jaar uit als je naar deze factoren kijkt?
Wageningen University & Research heeft een visie opgetekend: zo zou een toekomstbestendig Nederland er in 2120 uit kunnen zien.

Het is een integrale visie: dat wil zeggen dat er vanuit diverse wetenschappelijke vakgebieden gekeken wordt naar de inrichting van Nederland in 2120. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van landbouw, biodiversiteit, duurzame energie, water of de circulaire economie.

Natuurlijk, een toekomst

Deze kaart is nadrukkelijk geen blauwdruk, maar een denkrichting. Het laat zien hoe Nederland er over honderd jaar uit kan zien als je op natuur gebaseerde oplossingen (nature-based solutions) centraal stelt.

De kaart van Nederland in 2120
De kaart van Nederland in 2120

Het toekomstbeeld is gebaseerd op uitkomsten van diverse ontwerp- en discussiesessies met onderzoekers. Van hieruit willen we deze visie verder ontwikkelen, onderbouwen en uitwerken, gebaseerd op onze wetenschappelijke kennis, om zo bij te dragen aan het maatschappelijk debat.

Download de kaart van Nederland in 2021

Meer downloads

Voor meer info zie WUR