Skip to main content

Manifest 2023: Het roer moet om!

Zet vaart achter de transitie naar een nieuwe economie, voor een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet, ook voor vele volgende generaties. Al in 1972 waarschuwde de Club van Rome dat de ‘Grenzen aan de groei’ in zicht kwamen, en dat ander beleid nodig was. Het heeft niet mogen baten. ‘Economische groei’, zoals gemeten wordt met het Bruto Binnenlands Product (BBP), bleef ‘Het doel waarnaar we streven’! De gevolgen worden helaas steeds meer merkbaar.

Springtij onderschrijft het Manifest van Platform DSE en de noodzaak voor een transitie naar een duurzame en dienende economie.

Lees meer over Springtij en het cluster Systeem.