Skip to main content

NL2100

Hét platform dat ontwerpend toekomstdenken inzet om ruimtelijke opgaven te doorgronden en de leefkwaliteit te borgen.

Toekomstatelier NL2100


Het College van Rijksadviseurs (CRa) zet in het 3-jarig programma ToekomstatelierNL2100 ontwerpend denken in als methode om sectoraal denken te overstijgen.

Of het nu gaat om klimaat, energie, wonen, landbouw of water: we zullen anders met onze ruimte moeten omgaan. Om nu de juiste beslissingen te nemen over deze complexe opgaven, is het belangrijk om ver vooruit te kijken. In brede ontwerpateliers verkennen we de lange termijn, om voor de korte termijn tot concrete maatregelen te komen die de tand des tijds kunnen doorstaan.

 

Het eerste jaar
Er is te weinig nagedacht over de sturende kracht van netwerken: een wildpaadje kan een voetpad worden, later een zandweg, een straatweg en zelfs een snelweg. Hoe trekken de netwerken de lijnen voor de toekomst, en zijn dat wel de gewenste lijnen?

In het eerste jaar heeft het CRa drie ontwerpbureaus de opdracht gegeven om zich daarin te verdiepen: Nohnik architecture and landscapes, HNS Landschapsarchitecten en Rademacher de Vries Architecten. In een serie werksessies is samen met een brede selectie aan wetenschappelijke experts, per stroom in beeld gebracht wat de mogelijke en waarschijnlijke toekomsten op de lange termijn zijn, en welke factoren daarop van invloed zijn.

Toekomstatelier Zutphen
In het eerste Toekomstatelier van 30 maart tot en met 1 april werd het toekomstdenken toegepast op concrete vraagstukken door kleine teams van ontwerpers, experts en kunstenaars die aan verschillende onderwerpen werkten. De ontwerpbureaus pasten hun inzichten op de netwerklaag toe op de energiehoofdstructuur en brachten de samenhang met andere ruimtelijke opgaven in beeld. Op 1 april kwam dit alles samen op de publieksdag en werden de de belangrijkste onderwerpen besproken met prominente gasten in een serie talks.

 

Kijk alle talks terug!


Het eerste Toekomstatelier zit erop. Maar NL2100 is nog maar net begonnen!
De gesprekken van 1 april zijn opgenomen en kunnen hieronder in alle rust bekeken worden.