Onze Partners

ONZE DRAGENDE RADARPARTNERS ZIJN

ABN AMRO - Radar partner van Springtij
ONZE KRACHTEN BUNDELEN

Onze wortels als ondernemersbank gaan 300 jaar terug. De kern van bankieren is altijd investeren in een betere toekomst geweest. De definitie, die we de betere toekomst nu willen geven, is een inclusieve en regeneratieve economie en samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we ook een betere bank zijn als we ons samen met onze klanten en medewerkers inzetten voor een betere wereld. De stem van duurzaamheid kan meer kracht gebruiken, daar willen we een bijdrage aan leveren door ons bereik en onze expertise in te zetten. En zo samen met onze klanten en medewerkers de benodigde transitie te versnellen. Dit is niet onze duurzaamheidsstrategie, maar de kern van onze bedrijfsstrategie.

Arcadis - Radarpartner van Springtij
HET IS TIJD OM DE TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME WERELD TE VERSNELLEN

Arcadis is een toonaangevende internationale organisatie die ontwerp-, ingenieurs- en adviesdiensten levert voor een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving.

Of we nu gemeenschappen veerkrachtiger maken, onze leefomgeving verder ontwikkelen of mobiliteit verbeteren, bij Arcadis streven we ernaar de kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren terwijl we de transitie naar een CO2-neutrale wereld versnellen.

DAAG BOUWERS UIT

De bouwsector speelt een belangrijke uitvoerende rol in de duurzame transities. Om deze transities te versnellen zet Bouwend Nederland in op schaalvergroting en standaardisatie. Hiervoor is het belangrijk om met partners praktijkkennis op te doen en deze breed te delen. Dit doen we onder meer via platforms als KAN Bouwen en Lente-Akkoord 2.0. Door onze mobiele werktuigen en het materieel verder te vergroenen, werken we toe naar een uitstootvrije sector in 2030.

DELOITTE HEEFT EN NEEMT DE VERANTWOORDELIJKHEID

De transitie naar een duurzame samenleving is een gigantische opgave en de duurzame onderneming staat hoog op de agenda van iedere boardroom. Maar het ontwikkelen van een effectieve duurzame strategie is complex. Deloitte heeft en neemt de verantwoordelijkheid bij te dragen aan de transitie naar een duurzame toekomst. Dit doen we door onze klanten te helpen met inzichten, support en advies om duurzaamheid in de kern van hun bedrijf te integreren. Om zo samen een positieve footprint achter te laten.

ENABLING DELTA LIFE: VEILIG EN DUURZAAM LEVEN IN ONZE DELTA

Dat is onze missie. De maatschappelijke uitdagingen zijn urgent en complex; klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting en droogte. Deltares wil, als onafhankelijk kennisinstituut, met kennis over water en ondergrond bijdragen aan duurzame oplossingen. Dat doen we samen met andere kennisinstellingen, overheden, bedrijven en anderen.

Inspiratie en nieuwe allianties helpen bij het vinden van nieuwe oplossingen. Die vinden wij op Springtij en willen wij ook anderen bieden.

EBN - Radarpartner van Springtij
ENERGISING THE TRANSITION

De verduurzaming van ons energiesysteem, dat is waar we bij EBN met al onze energie aan werken. Als publiek bedrijf zetten we al 50 jaar onze kennis, kunde en financiële slagkracht in voor energievoorziening en de transitie van het energiesysteem, met als doel betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor iedereen in Nederland. We werken vanuit publieke belangen die in de huidige energiecrisis steeds meer onder druk staan: energiezekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dit alles in opdracht van de Nederlandse Staat.

Gasunie - radarpartner van Springtij
WIJ ZIJN GASUNIE, EEN NETWERKBEDRIJF VOOR ENERGIE

In 20e eeuw leverde Gasunie een belangrijke bijdrage aan de transitie van steenkool naar aardgas. Vandaag de dag werken we hard aan de transitie naar schone energie en een CO2-neutraal energiesysteem. Van een gastransportbedrijf ontwikkelen we ons tot een duurzaam netwerkbedrijf actief in waterstof, groen gas, warmte en CCS.

In al onze projecten werken we samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Juist daarom zijn we met overtuiging partner van Springtij. Samen kunnen we een stap vooruit zetten naar een schoner, duurzamer en mooier Nederland.

ELKE DAG EEN BEETJE GROENER

Wij zien elke dag als een kans om het beter te doen. Om met ons klimaatneutrale netwerk en onze medewerkers vooruitgang te boeken voor mens en milieu. Een betere wereld gaat namelijk iedereen aan. KPN is de groene verbinder: we behoren al jaren tot de top 3 duurzaamste telecombedrijven wereldwijd volgens de Dow Jones Sustainability Index.

We digitaliseren, vereenvoudigen, hergebruiken en bieden nieuwe mogelijkheden op het netwerk van de toekomst.

MVO NEDERLAND

MVO Nederland stuurt de transitie naar een duurzame economie met de grootste ondernemersbeweging van Europa. Het doel: in 2025 gaat minimaal twintig procent van de Nederlandse economie om in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de planeet en maatschappij. Wij stimuleren en ondersteunen bedrijven hieraan bij te dragen. En sporen overheid aan om duurzaam ondernemen de standaard te maken.

NWB - radarpartner van Springtij
DE DUURZAME WATERBANK

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. Wij zijn opgericht door en voor de waterschappen maar financieren ook de bredere Nederlandse publieke sector. Het is onze missie om samen te investeren in een waterbewuste en duurzame samenleving.

Voor ons is Springtij hét jaarlijkse evenement waar wij duurzame inspiratie opdoen, nieuwe contacten leggen en op een constructieve manier kunnen discussiëren over hoe we de duurzame transitie moeten vormgeven.

ProRail, Radarpartner van Springtij
VERDUURZAMING IS ÉÉN VAN DE DRIE STRATEGISCHE PRIORITEITEN VAN PRORAIL

Springtij is de plek om de transitie naar een duurzame samenleving te verkennen, ontdekken en met elkaar vorm te geven. Mobiliteit is een onderdeel van die transitie, daar dragen we als ProRail graag aan bij. We hopen de samenwerking aan te jagen tussen partijen en modaliteiten, zodat de verduurzaming in gezamenlijk kan plaatsvinden tussen auto, trein en vliegtuig, tussen gebruiker, overheid en markt.

WIJ WILLEN ALS PROVINCIE VOOROP LOPEN OP HET GEBIED VAN CIRCULAIRE ECONOMIE

Springtij, een driedaags Forum op Friese grond, op het prachtige eiland Terschelling.

Hier zijn we trots op.

Wij willen als provincie voorop lopen op het gebied van Circulaire Economie. Daarom vinden wij het belangrijk om Springtij en Terschelling als ontmoetingsplaats te gebruiken. Om alle kennis en kunde die naar Springtij komt in te zetten en daardoor zelf ook stappen verder te komen. Niet alleen op de eilanden maar juist ook provincie breed.

RABOBANK X SPRINGTIJ

Ieder mens heeft voor zijn bestaan voedsel en energie nodig. Tegelijkertijd hebben zowel het voedsel- als het energie-‘systeem’ als geheel een sterke impact op klimaat, natuur en de mens en zal de snel groeiende wereldbevolking om meer vragen. Daarom werken we als coöperatieve bank samen aan collectieve oplossingen voor dit soort vraagstukken, ook op Springtij. Want duurzaam geproduceerd voedsel en energie zou beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar moeten kunnen zijn voor iedereen.

AFVAL BESTAAT NIET

Als Renewi kunnen en zullen we, vanuit ons vakgebied, een zeer actieve bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland. We helpen klanten hun afval productie structureel te verminderen en dat wat we echt niet kunnen voorkomen geven we met veel vakanschap en passie een nieuw leven. Dit is “afval bestaat niet” in de praktijk. Actief participeren aan Springtij om de transitie naar een circulaire en duurzame economie te versnellen is dan ook meer dan natuurlijk.

Schuttelaar en Partners - Partner van Springtij
GEZOND EN DUURZAAM ETEN KAN VOOR IEDEREEN

Al jaren is Schuttelaar & Partners in september aanwezig op Terschelling tijdens het Forum van Springtij en dragen we bij aan het voedselprogramma. Springtij is voor ons een grote bron van kennis & inspiratie. Ook dit jaar varen we mee op het Tallship, ‘Lang Leve Aarde’. Een driejarig programma waarmee we bijdragen aan een gezonde aarde voor een goed en gezond leven. Door duurzamer voedsel te produceren eet iedereen gezonder. En daar zijn we bij Schuttelaar & Partners een groot voorstander van!

WIJ OMARMEN AL BIJNA 100 JAAR VERANDERING

TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en het haalbaar maken van duurzaamheid.
Voor een wereld waarin natuur en menselijke activiteiten harmonieus naast elkaar bestaan, zijn toegewijde professionals met passie en expertise nodig. Als toonaangevend advies- en ingenieursbureau creëren we oplossingen die duurzaamheid tastbaar en haalbaar maken.
Met onze 1.200 toegewijde professionals geven we vorm aan een vitale leefomgeving. We bieden betekenisvolle oplossingen door sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen.

It’s not just a daily job, it’s… a living ambition

DE KRACHT VAN DE COÖPERATIE

Univé staat sinds 1794 voor de zekerheid van samen. Maatschappelijke impact maken en samenwerken zitten in ons DNA. Als coöperatie zetten we ons in voor het bevorderen van zekerheid van onze leden en hun lokale gemeenschap. Van daaruit is ook het nastreven van een duurzame toekomst voor Univé vanzelfsprekend. En daarmee ook ons partnerschap met Springtij, waar we willen leren en inspireren. De kracht zit hem immers in samenwerking: zo zijn we tot veel moois in staat.

Vattenfall - partner van Springtij
VATTENFALL

Vattenfall heeft als noordwest Europees energiebedrijf een lange geschiedenis in het leveren van energie aan bedrijven en mensen thuis. We lopen voorop in het toepassen van nieuwe duurzame innovaties en de overgang naar fossielvrije energie zoals met de productie en verkoop van wind- en zonne-energie. Onze ambitie is om een fossielvrij leven mogelijk te maken, binnen één generatie. We doen dat veelal in partnerschappen. Springtij faciliteert de benodigde brede open blik om samen te werken aan de oplossingen voor de toekomst.

Vitens - Partner van Springtij
ELKE DRUPPEL DUURZAAM

Drinkwater. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Drinkwater staat steeds meer onder druk door allerlei factoren. Zoals de groei van de bevolking, weersextremen als gevolg van klimaatverandering, maar ook de steeds verdergaande vervuiling die de kwaliteit van bronnen aantast.

Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie is dan ook zo helder als het product dat we leveren: in 2030 willen we dat elke druppel duurzaam is.

ONZE ANDERE DRAGENDE PARTNERS ZIJN

SAMEN MET ONZE PARTNERS MAKEN WIJ SPRINGTIJ

Sluit aan bij onze beweging en
word mede drager van Springtij!

Neem nu contact met ons op en wij helpen je graag verder!

WORD PARTNER