Onze Partners

ONZE DRAGENDE RADARPARTNERS ZIJN

ABN AMRO - Radar partner van Springtij
ONZE KRACHTEN BUNDELEN

Onze wortels als ondernemersbank gaan 300 jaar terug. De kern van bankieren is altijd investeren in een betere toekomst geweest. De definitie, die we de betere toekomst nu willen geven, is een inclusieve en regeneratieve economie en samenleving. We zijn ervan overtuigd dat we ook een betere bank zijn als we ons samen met onze klanten en medewerkers inzetten voor een betere wereld. De stem van duurzaamheid kan meer kracht gebruiken, daar willen we een bijdrage aan leveren door ons bereik en onze expertise in te zetten. En zo samen met onze klanten en medewerkers de benodigde transitie te versnellen. Dit is niet onze duurzaamheidsstrategie, maar de kern van onze bedrijfsstrategie.

DAAG BOUWERS UIT

De bouwsector speelt een belangrijke uitvoerende rol in de duurzame transities. Om deze transities te versnellen zet Bouwend Nederland in op schaalvergroting en standaardisatie. Hiervoor is het belangrijk om met partners praktijkkennis op te doen en deze breed te delen. Dit doen we onder meer via platforms als KAN Bouwen en Lente-Akkoord 2.0. Door onze mobiele werktuigen en het materieel verder te vergroenen, werken we toe naar een uitstootvrije sector in 2030.

CSU, TZORG EN ZIZO

Vanuit CSU, Tzorg en Zizo werken we met onze 28.000 collega’s in Nederland dagelijks samen aan een schone, aangename, gezonde en gastvrije werk- en leefomgeving voor onze collega’s, klanten en cliënten. We zijn een mensen- en familiebedrijf, met een ondernemend karakter. Voor ons staat de mens écht voorop. Vanuit een nieuwsgierige en open blik kijken we samen met klanten, cliënten en ons netwerk naar de wereld om ons heen; in co-creatie maken we de grootste stappen om de wereld schoner, groener en socialer te maken. Op Springtij gaan we graag met u in gesprek om uw en onze ambities vorm en inhoud te geven.

FIND YOUR FUTURE FOOTPRINT

De transitie naar een duurzame samenleving is een enorme opdracht en duurzaam ondernemen staat hoog op de agenda van bedrijven. Maar het ontwikkelen van een effectieve duurzame strategie en het doorvoeren van een duurzaamheidstransformatie is complex en vereist samenwerking. Ons doel is om nauw samen te werken met onze klanten, alliantiepartners, NGO’s, industriegroepen en andere partners om duurzaamheid te integreren in de kern van onze organisatie en samen onze future footprint te vinden.

ENABLING DELTA LIFE: VEILIG EN DUURZAAM LEVEN IN ONZE DELTA

Dat is onze missie. De maatschappelijke uitdagingen zijn urgent en complex; klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, verzilting en droogte. Deltares wil, als onafhankelijk kennisinstituut, met kennis over water en ondergrond bijdragen aan duurzame oplossingen. Dat doen we samen met andere kennisinstellingen, overheden, bedrijven en anderen.

Inspiratie en nieuwe allianties helpen bij het vinden van nieuwe oplossingen. Die vinden wij op Springtij en willen wij ook anderen bieden.

EBN - Radarpartner van Springtij
ENERGISING THE TRANSITION

De verduurzaming van ons energiesysteem, dat is waar we bij EBN met al onze energie aan werken. Als publiek bedrijf zetten we al 50 jaar onze kennis, kunde en financiële slagkracht in voor energievoorziening en de transitie van het energiesysteem, met als doel betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor iedereen in Nederland. We werken vanuit publieke belangen die in de huidige energiecrisis steeds meer onder druk staan: energiezekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Dit alles in opdracht van de Nederlandse Staat.

Gasunie - radarpartner van Springtij
WIJ ZIJN GASUNIE, EEN NETWERKBEDRIJF VOOR ENERGIE

In 20e eeuw leverde Gasunie een belangrijke bijdrage aan de transitie van steenkool naar aardgas. Vandaag de dag werken we hard aan de transitie naar schone energie en een CO2-neutraal energiesysteem. Van een gastransportbedrijf ontwikkelen we ons tot een duurzaam netwerkbedrijf actief in waterstof, groen gas, warmte en CCS.

In al onze projecten werken we samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Juist daarom zijn we met overtuiging partner van Springtij. Samen kunnen we een stap vooruit zetten naar een schoner, duurzamer en mooier Nederland.

MVO NEDERLAND

MVO Nederland stuurt de transitie naar een duurzame economie met de grootste ondernemersbeweging van Europa. Het doel: in 2025 gaat minimaal twintig procent van de Nederlandse economie om in de duurzame economie, die gestoeld is op meer dan alleen financiële waarden en draait binnen de grenzen van de planeet en maatschappij. Wij stimuleren en ondersteunen bedrijven hieraan bij te dragen. En sporen overheid aan om duurzaam ondernemen de standaard te maken.

NWB - radarpartner van Springtij
DE DUURZAME WATERBANK

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. Wij zijn opgericht door en voor de waterschappen maar financieren ook de bredere Nederlandse publieke sector. Het is onze missie om samen te investeren in een waterbewuste en duurzame samenleving.

Voor ons is Springtij hét jaarlijkse evenement waar wij duurzame inspiratie opdoen, nieuwe contacten leggen en op een constructieve manier kunnen discussiëren over hoe we de duurzame transitie moeten vormgeven.

WIJ WILLEN ALS PROVINCIE VOOROP LOPEN OP HET GEBIED VAN CIRCULAIRE ECONOMIE

Springtij, een driedaags Forum op Friese grond, op het prachtige eiland Terschelling.

Hier zijn we trots op.

Wij willen als provincie voorop lopen op het gebied van Circulaire Economie. Daarom vinden wij het belangrijk om Springtij en Terschelling als ontmoetingsplaats te gebruiken. Om alle kennis en kunde die naar Springtij komt in te zetten en daardoor zelf ook stappen verder te komen. Niet alleen op de eilanden maar juist ook provincie breed.

RABOBANK X SPRINGTIJ

Ieder mens heeft voor zijn bestaan voedsel en energie nodig. Tegelijkertijd hebben zowel het voedsel- als het energie-‘systeem’ als geheel een sterke impact op klimaat, natuur en de mens en zal de snel groeiende wereldbevolking om meer vragen. Daarom werken we als coöperatieve bank samen aan collectieve oplossingen voor dit soort vraagstukken, ook op Springtij. Want duurzaam geproduceerd voedsel en energie zou beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar moeten kunnen zijn voor iedereen.

AFVAL BESTAAT NIET

Als recyclingbedrijf leveren we, vanuit ons vakgebied, een zeer actieve bijdrage aan de verdere verduurzaming van Nederland. Zo helpen we klanten de afvalproductie structureel te verminderen en waarbij we de afvalstromen die echt niet te voorkomen zijn, zoveel mogelijk een tweede leven geven. Dit is ‘Afval bestaat niet’ in de praktijk. We willen klanten, partners als ook andere stakeholders inspireren om dit duurzame voorbeeld te volgen. Onze participatie aan Springtij, om de transitie naar een circulaire en duurzame economie te versnellen, is dan voor ons ook meer dan vanzelfsprekend.

Schuttelaar en Partners - Partner van Springtij
GEZOND EN DUURZAAM ETEN KAN VOOR IEDEREEN

Al jaren is Schuttelaar & Partners in september aanwezig op Terschelling tijdens het Forum van Springtij en dragen we bij aan het voedselprogramma. Springtij is voor ons een grote bron van kennis & inspiratie. Ook dit jaar varen we mee op het Tallship, ‘Lang Leve Aarde’. Een driejarig programma waarmee we bijdragen aan een gezonde aarde voor een goed en gezond leven. Door duurzamer voedsel te produceren eet iedereen gezonder. En daar zijn we bij Schuttelaar & Partners een groot voorstander van!

WIJ OMARMEN AL BIJNA 100 JAAR VERANDERING

TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in milieuadvies en het haalbaar maken van duurzaamheid.
Voor een wereld waarin natuur en menselijke activiteiten harmonieus naast elkaar bestaan, zijn toegewijde professionals met passie en expertise nodig. Als toonaangevend advies- en ingenieursbureau creëren we oplossingen die duurzaamheid tastbaar en haalbaar maken.
Met onze 1.200 toegewijde professionals geven we vorm aan een vitale leefomgeving. We bieden betekenisvolle oplossingen door sterke expertise te combineren met waardevolle partnerschappen.

It’s not just a daily job, it’s… a living ambition

TRIODOS BANK

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Al sinds de oprichting in 1980 investeert Triodos Bank in initiatieven die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. Zo financieren we betere zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen. Ook dragen we bij aan het verminderen van voedselverspilling en de productie van schonere energie, en ondersteunen we kunst die inspireert en bruggen slaat. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In onze ogen hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, we zijn ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

DE KRACHT VAN DE COÖPERATIE

Univé staat sinds 1794 voor de zekerheid van samen. Maatschappelijke impact maken en samenwerken zitten in ons DNA. Als coöperatie zetten we ons in voor het bevorderen van zekerheid van onze leden en hun lokale gemeenschap. Van daaruit is ook het nastreven van een duurzame toekomst voor Univé vanzelfsprekend. En daarmee ook ons partnerschap met Springtij, waar we willen leren en inspireren. De kracht zit hem immers in samenwerking: zo zijn we tot veel moois in staat.

Vitens - Partner van Springtij
ELKE DRUPPEL DUURZAAM

Drinkwater uit de kraan. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet meer.

De drinkwatervoorziening staat onder druk. Drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid, hygiëne en dus welzijn. Willen we drinkwater voor de toekomst veiligstellen, dan moet het roer om. Onze ambitie is dat in 2030 elke druppel duurzaam wordt gewonnen en gebruikt.

Dat is een grote opgave. Laten we daarom alle kennis, kunde, vakmanschap en energie stromen om samen de watertransitie op te pakken. Een transitie waarin water en bodem sturend zijn bij de inrichting van de omgeving en we spaarzamer omgaan met drinkwater.

ONZE ANDERE DRAGENDE PARTNERS ZIJN

SAMEN MET ONZE PARTNERS MAKEN WIJ SPRINGTIJ

Sluit aan bij onze beweging en
word mede drager van Springtij!

Neem nu contact met ons op en wij helpen je graag verder!

WORD PARTNER