Skip to main content

Kansen voor een (meer) rechtvaardige energietransitie. Zonder mensen ís er geen energietransitie. Te vaak nog gaat ‘wij’ over een beperkte groep mensen die zich de verantwoordelijkheid van de energietransitie aantrekt. Maar juist het diep luisteren naar onzichtbare en stille perspectieven is de randvoorwaarde voor het duurzaam realiseren van klimaatdoelstellingen. In de verbinding van onverwachte perspectieven via gelijkwaardige dialoog openbaren zich de meest creatieve oplossingen van, voor en door mensen om wie het gaat.

In 2022 heeft Springtij het initiatief genomen om dialooggesprekken te starten over een rechtvaardige energietransitie. Number 5 foundation heeft dit verder opgepakt als neutrale verbinder en aanjager van dit dynamische dialoogproces. De partners van het eerste uur met wie we samen in relatief korte tijd veel in gang hebben gezet zijn: Energie Beheer Nederland, Enexis Groep, Essent en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Via een dynamisch dialoogproces van huiskamergesprekken in wisselende samenstelling, individuele contacten en analyses, ontrafelden we tussen maart 2022 en februari 2023 met een groeiende groep diverse mensen, wat er nodig is om te komen tot een (meer) rechtvaardige energietransitie en wie welke rol daarin heeft.

Een rapport van number 5 foundation, waarin uiteenlopende perspectieven en inzichten zijn gebundeld van mensen voor wie energie niet vanzelfsprekend is in hun dagelijks leven tot mensen die er hun werk van hebben gemaakt.

Van bestuurders tot kinderen. Technici en jongeren. Actief of afgehaakt. Mensen die zich wel of niet onderdeel voelen van de transitie. Van mensen die zichtbaar zijn en mensen die (bijna) onzichtbaar zijn.

De publicatie is online beschikbaar.
Bron: Number 5 Foundation