Skip to main content

“Om onze missie concreet zichtbaar te maken streven we met Springtij naar een afvalvrij Forum. Als organisatie willen we het goede voorbeeld geven.”

MISSIE SPRINGTIJ

De missie van Springtij is het versnellen van de transitie naar een duurzaam Nederland. We geloven dat we voor een goed leven en voor het welzijn van mens en dier een bloeiende en schone omgeving nodig hebben. De natuur van Terschelling midden in de unieke Waddenzee is essentieel voor het inspireren van onze deelnemers. Inspireren en vervolgens bewegen zodat nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd, oplossingen gevonden en grenzen verlegd worden.

AFVALVRIJ FORUM

Om onze missie concreet zichtbaar te maken streven we naar een afvalvrij* Forum. Onze ambitie is om het goede voorbeeld te geven. Dit doen we door o.a. het voorkomen van afval en verspilling tijdens ons inkooptraject, het lokaal en door eilanders bereiden van onze maaltijden als ook door onze algehele omgang met grondstoffen. Alle gebruikte materialen worden zoveel mogelijk hoogwaardig hergebruikt of gerecycled. Dit zoveel mogelijk op het eiland zelf en in overleg met eilander ondernemers en bewoners. Vanaf het begin van de keten, via het gebruik tot aan het verwerken en nieuw inzetten van de grondstoffen.

Voorbeelden van onze maatregelen:

 • Tijdens ons inkooptraject ligt de focus nadrukkelijk op het vermijden van afval,
 • Al het afval dat tijdens het Forum ontstaat wordt gescheiden ingezameld, we zorgen voor een zorgvuldige bronscheiding,
 • Samen met de cateraars beperken van de voedselverspilling tot een minimum.
 • De nascheiding omvat ook een ‘twijfelbak’ die door professionele afvalcoaches van Renewi wordt nagesorteerd,
 • De afvalcoaches ondersteunen de deelnemers bij de bronscheiding,
 • We vragen alle deelnemers een herbruikbare koffie/theebeker en een waterfles mee te nemen. Ook zijn herbruikbare koffiebekers gemaakt van gebruikte, plantaardige oliën te koop op het Forumdorp en zijn er meerdere watertappunten aanwezig.
 • Geen koffiecupjes en suikerzakjes meer, maar suikerpotjes en melkkannetjes.
 • Geen wegwerpbestek en borden.

RESULTATEN 2023

Dit jaar was het tweede jaar op onze weg naar een afvalvrij Springtij Forum. Het is ons gelukt om onze aanpak weer te verbeteren, maar er is natuurlijk nog steeds ruimte voor verdere verbetering. Ook in de toekomst zetten we onze weg voort op het afvalvrij maken van het Forum.

Dankzij de betrokkenheid en inzet van alle deelnemers en organisaties zijn we erin geslaagd om een grote hoeveelheid restafval te vermijden en hebben we 30% minder afval geproduceerd dan in 2022. Door het succesvol implementeren van een afvalbeheerplan was het mogelijk om de afvalstromen duidelijk te scheiden. Deze gescheiden stromen bieden waardevolle mogelijkheden voor verdere verwerking en hergebruik.

Samen met onze partner Renewi hebben we laten zien dat het mogelijk is om met een groep van 900 mensen tijdens drie dagen heel weinig restafval te produceren: namelijk 58 kg. Dat komt neer op ca. 22 gram per persoon en dag. Dit is in totaal 50 kg restafval minder dan in 2022 en ca. 14 gram per persoon en dag minder dan vorig jaar.

Ons afvalprofiel maakt onze weg naar een afvalvrij Forum inzichtelijk en laat de volgende informatie zien:

 • In totaal is tijdens de drie dagen van het Forum 1.094 kg afval ingezameld.
 • 61% wordt opnieuw als grondstof ingezet, 35% als groene energie en 2% als grijze energie toegepast.
 • De resterende 2% zijn residu dat na verbranding overblijft. Deze bodemassen worden bijna volledig ingezet voor toepassingen zoals bijvoorbeeld cement.
 • 439 kg CO2 is er door dit initiatief vermeden.

Helaas zijn evenals in 2022 de mosselschelpen niet terug de zee in gegaan, maar als restafval verwerkt door de lokale afvalverwerker. Daarom zijn we in de vergelijking van de resultaten met vorig jaar in totale hoeveelheid afval gezakt, maar in restafvalpercentage gestegen. Het restafvalpercentage was dit jaar 14,1%. Zonder mosselschelpen was het 5,3% geweest.

Zie resultaten van Springtij Afvalvrij 2023

Pluspunten 2023

 • Vermindering hoeveelheid afval met ca. 500 kg (30% t.o.v. 2022)
 • Afvalvermindering en scheiding bij de lunches ging erg goed door afruimmeubelbegeleiding
 • Herhaald gebruik van “bring your own koffiebeker” resulteert in weinig disposables
 • Inzamelmiddelen in volledige kleur wordt als duidelijker ervaren en zorgt voor een betere afscheiding

Verbeterpunten 2024

 • Duidelijke afspraken over wat er wel / niet in de mosselschelpen mag zitten zodat deze terug kunnen in de zee.
 • Verbetering samenwerking met leveranciers op gebied van afvalscheiding om restafval verder te reduceren.
 • Hoeveelheid glas verminderen m.n. sapflesjes
 • Losse prullenbakjes bij Barista, wijnbar, keuken en foodtrucks verwijderen.
 • Helemaal geen inzet meer van kartonnen koffiebekers.
 • Vermijden disposabels bij externe locaties.

Een goede afvalscheiding (zowel bron- alsook nascheiding) is essentieel voor de hoogwaardige recycling van afval. Zie de sorteerwijzer van Renewi. De sorteerwijzer geeft aan wat in welke bak mag.

Wil je zelf aan de slag met afval in je eigen organisatie, kijk dan naar deze handleiding.