Springtij werkt aan een duurzame wereld, in het grote visionaire verband dat ooit door Limits to Growth (1972) werd bepaald en dat blijkens de meest recente data nog altijd actueel is. Je kunt geen probleem meer oplossen zonder over de rand van je eigen denk- en werkwereld te kijken, en naar het systeem waarbinnen jijzelf (jouw organisatie, jouw sector, jouw land) functioneert. Springtij zorgt ervoor dat zowel de waarschuwingen als de vernieuwingen zichtbaar zijn. Dit is de basis voor het ‘Springtij Libretto’, dat ten grondslag ligt aan de koers en het programma.

Het Libretto van Springtij wordt bepaald door de dynamische samenhang van de factoren die het lot van de wereld bepalen. Een louter academische, cerebrale verhandeling hierover zou je met elkaar kunnen houden in een willekeurig conferentieoord. Springtij koppelt deze verhandeling aan kunst, cultuur, landschap, beleving en het eilandgevoel. Elke editie van Springtij vormt één geheel. Alles is op elkaar afgestemd en in die collectieve ervaring vinden wij elkaar. De moderne Ecolution ligt op 10 meter afstand van de 17e-eeuwse Halve Maen in de haven van Terschelling. Het Libretto onthult de verbinding.

Bovenstaande slideshow geeft een indruk van het Springtij Forum sinds 2010.