Met onze partners samen zijn én maken wij Springtij

Bij Springtij geloven wij dat we een bloeiende aarde nodig hebben om van een goed leven te kunnen genieten. Om dit te bereiken moeten wij de status quo veranderen en samen optrekken. Wij bewegen mensen door ze bij elkaar te brengen in een inspirerende omgeving van natuur en cultuur. Hiervoor leggen we de connectie tussen hart en hoofd. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en worden er cross-over oplossingen gecreëerd om een duurzame toekomst te realiseren. Het hele jaar door zetten wij duurzame thema’s op de nationale agenda en organiseren wij activiteiten en bijeenkomsten met als hoogtepunt het driedaagse Forum in september op Terschelling. Zo dagen wij uit tot actie met impact.

Samen met onze partners zijn én maken wij Springtij: samen gaan we op weg naar de juiste koers om een duurzaam Nederland te creëren. Onze partners zijn onze “dragers”, want: zonder partners, geen Springtij.

Als partner van Springtij zet je de toon en
sluit je aan bij een beweging voor morgen.

Samen zijn wij Springtij.

(Van) wie ís Springtij?

Als partner van Springtij help je de duurzame samenwerking in Nederland vorm te geven en in beweging te zetten. Samen dragen partners bij aan een sterke transitie van denken naar doen. Door aan te sluiten bij Springtij kiezen zij naast, een financiële bijdrage, ook voor co-creatie op inhoud.

Maar, (van) wie ís Springtij?

Springtij ís van haar partners en deelnemers. Samen zijn wij Springtij en werken wij aan de hoofdopgave voor de komende jaren: het verminderen van de overexploitatie van de aarde, het herstellen van de sociale balans en het laten bijdragen van het financiële systeem aan deze opgave.

Partners 2021

Voor ons is Springtij hét jaarlijkse evenement waar wij inspiratie opdoen, contacten leggen en kunnen discussiëren over hoe we de duurzame transitie moeten vormgeven.

zegt een van onze partners

Springtij heeft een unieke, onmisbare rol in de versnelling van de verduurzaming van Nederland.

Wat we doen

Wij brengen mensen bij elkaar om ons te verbinden aan de richting van de duurzame toekomst. Over wat we vandaag moeten doen om het verschil te maken en over onze loyaliteit naar elkaar op dit pad.

We gaan drie dagen met elkaar op reis en leren elkaar kennen op een ongedwongen manier. Midden in de natuur en het eiland verzamelen we nieuwe ervaringen. We zijn verschillend maar delen allemaal dezelfde passie en drive; groeien naar een duurzame wereld. Dat maakt dat we elkaar snel zullen vinden. Ieder van ons heeft iets te brengen en we beseffen dat ons doel alleen samen bereikt kan worden. We staan voor een belangrijk avontuur; de duurzame transitie vormgeven en impact genereren voor volgende generaties.

Het creëren van ruimte voor verandering kan nergens anders beter dan op Terschelling. We keren bij onszelf naar binnen, maken contact met de aarde en halen samen adem voor nieuwe, betekenisvolle initiatieven en inzichten.

Meer over Springtij

Op Springtij debatteren we samen over een duurzaam Nederland. Want met elkaar krijgen we meer voor elkaar.

zegt een van onze partners

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie.

Springtij is hét meest prominente en invloedrijkste ontmoetingspunt voor mensen uit NGO’s, bedrijven, overheden, kennis- en financiële instituten en de kunstzinnige wereld. Wij verenigen mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie, zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, politici, wetenschappers en studenten.

We organiseren activiteiten en bijeenkomsten door het jaar heen met als hoogtepunt het driedaags Springtij Forum in september op Terschelling. Zo vormen wij een actieve beweging.

SPRINGTIJ FORUM

In september komen wij in de nazomer van 2021 voor de twaalfde keer op Terschelling bij elkaar. Het bijzondere licht, de diepe nachtelijke duisternis, de Waddenzee rondom. De lange inhoudelijke ontmoetingen, de diepe concentratie en de permanente glimlach van iedereen. Springtij koppelt deze beleving aan kunst, cultuur en het eilandgevoel. Op Springtij worden hoofd en hart verbonden. Alles is op elkaar afgestemd en in die collectieve ervaring vinden wij elkaar.

Impressie 2020Programma 2020

SPRINGTIJ CAFÉ

Springtij Café, kunst, kennis en debat

Tijdens het Forum 2020 is het Springtij Manifest tot stand gekomen.

Met dit manifest wilde Springtij in aanloop naar de verkiezingen in maart een flinke zet geven aan de omwenteling naar een toekomstbestendig Nederland.

Springtij organiseerde over een tweetal onderwerpen een live Café uitzending waarin kunst, kennis en debat werden verbonden.

Over Springtij Cafe

WEBINARS

Om onze partners te betrekken bij de totstandkoming van het inhoudelijke programma organiseerde Springtij diverse webinars over de invalshoeken vanuit de gebiedsbeleving (Sense of Place) en de interventies op het gebied van leiderschap en verandering.

Dit alles om de duurzame koers veilig te stellen en daarnaast nog meer samenwerkingsverbanden en oplossingen te realiseren.

Over de webinars

Springtij is voor ons een waardevol platform om elkaar te inspireren en samen te werken aan een duurzaam en leefbaar Nederland.

zegt een van onze partners

Samen gaan we op weg naar de juiste koers
om een duurzaam Nederland te creëren.

Samen maken wij Springtij.

Het Springtij Forum en de overige activiteiten worden georganiseerd door Stichting Springtij Festival Terschelling. Springtij heeft een ANBI-status en wordt door haar partners gedragen door middel van financiële partners, giften en via de deelnemersinkomsten.

Voor een financieel partnerschap kennen we diverse samenwerkingsvormen.

RADAR PARTNERS

Radar partners bepalen mede wat de rol is van Springtij, hoe Springtij deze rol het beste invulling kan geven zodat er een draagvlak wordt gecreëerd. Met onze Radar partners bespreken wij minimaal twee keer per jaar de koers van Springtij, monitoren wij of Springtij haar rol in de samenleving goed vervult en worden onderwerpen aangedragen die Springtij zou kunnen behandelen. Op deze manier nemen partners hun verantwoordelijkheid en gaan zij samen met Springtij en in onderlinge verbinding op weg naar een duurzaam Nederland.

Radar partners committeren zich voor drie jaar aan Springtij, zijn inhoudelijk betrokken bij de invulling van het programma (co-creatie) en dragen minimaal €25.000,- (per jaar) bij (gedeeltelijk in-kind in te vullen).

Radar partners zijn tevens partners conform het Noordsvaarder partnerschap.

WORD OOK RADARPARTNER

Andere partneropties

BOSCHPLAAT

De Boschplaat is een van de grootste natuurgebieden van Nederland en beslaat vrijwel de hele oostelijke helft van Terschelling.

Aantal deelnamekaarten

10

Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen

Co-creëren van inhoudelijke sessie

2

Springtij communiceert partnerschap en gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en social media netwerk

Aansluiting op social media netwerk en aantal uitingen

6

Gastvrije ontvangst voor gast(en)

Pagina ruimte voor communicatie over je bedrijf of sessie

1

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Logovermelding partner op uitingen

Vrij gebruik Springtij logo

Bedrijfsnaamvermelding partner

Bedrag partnerschap (€)

50.000

NOORDSVAARDER

De Noordsvaarder is de weidse zandvlakte aan de westpunt van Terschelling.
Het bevindt zich tussen het dorp West en het Vlie.

Aantal deelnamekaarten

5

Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen

Co-creëren van inhoudelijke sessie

1

Springtij communiceert partnerschap en gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en social media netwerk

Aansluiting op social media netwerk en aantal uitingen

3

Gastvrije ontvangst voor gast(en)

Pagina ruimte voor communicatie over je bedrijf of sessie

1/2

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Logovermelding partner op uitingen

Vrij gebruik Springtij logo

Bedrijfsnaamvermelding partner

Bedrag partnerschap (€)

25.000

KROONPOLDER

De Kroonpolder is een ingepolderd stuk van de Noordsvaarder met enkele duinweilanden en dynamische zoet-zout overgangen.

Aantal deelnamekaarten

3

Springtij in 1 dag: multi stakeholder sessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen

Co-creëren van inhoudelijke sessie

Springtij communiceert partnerschap en gedeelde ambitie via haar nieuwsbrief en social media netwerk

Aansluiting op social media netwerk en aantal uitingen

Gastvrije ontvangst voor gast(en)

Pagina ruimte voor communicatie over je bedrijf of sessie

Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel

Logovermelding partner op uitingen

Vrij gebruik Springtij logo

Bedrijfsnaamvermelding partner

Bedrag partnerschap (€)

15.000

GEDETAILLEERDE INFORMATIE

Aantal deelnamekaarten
Springtij verzoekt haar partners om naast mensen uit de eigen organisatie, young professionals naar Springtij te laten komen en/of kaarten beschikbaar te stellen aan relaties waarvan partners van mening zijn dat deze niet mogen ontbreken op Springtij.
Springtij in 1 dag
Multi stakeholdersessie op jouw bedrijf voor maximaal 16 personen, als inspiratie of opvolging van het Forum. Gebaseerd op het hart-hoofd principe van Springtij.
Co-creëren van een inhoudelijke sessie
Partners werken samen met de Springtij organisatie en de loodsen aan een inhoudelijke sessie als onderdeel van het programma. Afhankelijk van het onderwerp zullen ook andere partijen/ partners hierbij worden betrokken. Springtij is eindverantwoordelijk voor de sessie.
Communiceert partnerschap
Springtij communiceert het partnerschap en de gedeelde ambitie met de partner via haar nieuwsbrief en social media netwerk. Dit bericht wordt in samenwerking met de partner opgesteld. Tevens zal op de website van Springtij de duurzaamheidsambitie van de partner worden gecommuniceerd.
Aansluiting op netwerk
Springtij voegt de partner toe aan haar social media netwerk en verzorgt het afgesproken aantal uitingen via deze media.
Gastvrije ontvangst voor gast(en)
Indien de partner op een van haar deelnamekaarten (een) gast(en) wenst te ontvangen, zullen deze mensen van de haven worden opgehaald, worden begeleid naar het hotel, worden voorzien van de deelnamebadge, een programmaboekje en een fiets. Tevens zullen gasten persoonlijk wegwijs worden gemaakt op het Forumterrein.
Ruimte voor advertentie of sessie aankondiging
De partner krijgt in het programma de afgesproken ruimte voor een advertentie of een inhoudelijke aankondiging van de sessie(s) waarbij de partner betrokken is.
Hotelindeling
De organisatie van Springtij spant zich in voor een verblijf in hetzelfde hotel
Logovermelding partner
Het logo van de partner zal op de website van Springtij en in het programma worden opgenomen en tijdens het (plenaire) programma worden getoond.
Logovermelding partner
Het logo van de partner wordt tijdens het programma van Springtij getoond
Vrij gebruik Springtij logo
De partner zal het logo van Springtij ontvangen. Dit logo mag vrij worden gebruikt in de communicatie van de partner.
Bedrijfsnaamvermelding partner
De bedrijfsnaam van de partner zal worden vermeld in de e-mailnieuwsbrieven van Springtij.

Klaar om de toekomst vorm te geven? Sluit aan bij onze beweging en word mede drager van Springtij!

 

Neem nu contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Stuur ons een e-mail
Bel ons op 06 2007 6018
Adviseer een samenwerking met Springtij aan een nieuwe partner