De term ‘circulaire economie’ wordt steeds vaker gebruikt: we moeten circulair ontwerpen, circulair bouwen, circulair produceren en circulair inkopen. Ook de Nederlandse overheid heeft hoge circulaire ambities: 50% minder primair materiaalgebruik in 2030 en een ‘volledig circulaire’ economie in 2050. Maar waarom willen we eigenlijk circulair? Is circulair een middel of een doel? En in hoeverre is het woord zijn betekenis aan het verliezen als nieuw containerbegrip?

We gaan terug naar de basis en verkennen met elkaar waarom we aan een circulaire economie werken. Dat helpt ons om beter te bepalen wanneer een circulaire keuze ook een verstandige keuze is, als we willen werken aan een duurzame wereld.