De verwevenheid van landbouw en gezondheid wordt steeds duidelijker. Welke mogelijkheden biedt duurzaam verbouwd voedsel ons om ervoor te zorgen dat we minder geld gaan uitgeven aan zorg? We onderzoeken hoe we in een groei van zorgkosten en verlaging van voedselprijzen terecht zijn gekomen en wat de relatie daartussen is.