Programma opbouw

Hoe brengen we ecologische duurzaamheid in samenhang dichterbij?
Dat is de missie van Springtij. We willen mensen informeren, leren, confron-teren en inspireren om zelf in actie te komen en te kiezen voor verandering. Door het hoofd en hart te raken. Door nieuwe allianties te smeden.
Gewoon door te besluiten om het morgen anders te doen dan vandaag.

De uitstoot van broeikasgassen is na een korte Coronaterugval gestegen tot recordhoogte, de afname van biodiversiteit dendert door, verhalen over de erbarmelijke omstandigheden voor de winning van grondstoffen bereiken ons steeds indringender en na 50 jaar milieubeleid is de gezonde leefomgeving voor al wat leeft nog steeds niet in zicht. Al deze grote duurzaamheidsopgaven zijn vertaald in wereldwijde actieprogramma’s, agenda’s en akkoorden, die vervolgens weer vastgelegd worden in plannen, projecten, beleid en wetgeving.

De duurzaamheidsuitdagingen worden verschillend beleefd door een inwoner van een wijk die van het gas af gaat, door de plantmanager van een productielocatie van een internationaal bedrijf, de agrariër naast het Natura2000 gebied, de buschauffeur op de regionale busverbinding, de visser op de Noordzee of de medewerker van het drinkwaterbedrijf. We ervaren de opgaven door onze eigen belevingswereld, leefwereld en verantwoordelijkheden.

Vanaf dit jaar starten we met meerjarige programma’s. We onderscheiden Tallships, Skûtsjes en Optimisten. Meer hierover en hoe jij bij kunt dragen vind je op onze Springtij Tallship pagina.

Onderstaand overzicht geeft de programmaopbouw van Springtij weer en invalshoeken die worden behandeld.

Doel

Versnelling duurzame transitie NL

Hoofdopgave

Ecologische duurzaamheid: Klimaat, Biodiversiteit, Grondstoffen, Milieukwaliteit

Invalshoeken

Sense of Place

Woon­omgeving

Agrarische & Natuurlijke omgeving

Indus­triele & Bedrijfs­omgeving

Water & Zee

Mobiliteit

Interventies

LEIDERSCHAP
SOCIALE TRANSFORMATIE
ECONOMISCHE EN FINANCIELE TRANSFORMATIE
TOEKOMST VOOR DE RUIMTE

VANUIT EEN SENSE OF PLACE

Springtij wil de verschillende duurzaamheidsopgaven samenbrengen met deze ‘sense of place’: de woonomgeving, de mobiliteitsomgeving, de industriële omgeving, de groen-agrarische omgeving en de wateromgeving.

We werken aan perspectieven op een duurzame toekomst, voor deze omgevingen.  Een duurzame, veilige en gezonde woonomgeving. Zorgeloze, veilige, toegankelijke en schone mobiliteit, een energie-neutrale, circulaire en schone industrie, een groene omgeving waar natuur, voedselproductie en wonen in harmonie samengaan en wateren die schoon, veilig en nuttig zijn in en voor de leefomgeving.

Woon Omgeving

Agrarische & Natuurlijke omgeving

Indus­triele & Bedrijfs­omgeving

Water & Zee

Mobiliteit

BENODIGDE SYSTEEM INTERVENTIES

 

Om systeemveranderingen binnen de Sense of place te realiseren zijn interventies op verschillende vlakken nodig.
Binnen Springtij worden de volgende Interventies (in samenhang met Sense of place) behandeld.

Door te kunnen luisteren naar de stem van de toekomst.
Door te kunnen luisteren naar de stem van de natuur.
Door te kunnen luisteren naar de stem van al diegenen die zich niet meer uitspreken.