Programma opbouw

Het versnellen van de duurzame transitie in Nederland. Dat is de missie van Springtij. We willen mensen informeren, confronteren en inspireren om zelf in actie te komen en te kiezen voor verandering. Door het hoofd en hart te raken. Door verbinding met de natuur te ervaren. Door nieuwe allianties te smeden.
Gewoon door te besluiten om het morgen anders te doen dan vandaag.

De uitstoot van broeikasgassen is na een korte Coronaterugval gestegen tot recordhoogte, de afname van biodiversiteit dendert door. Verhalen over de erbarmelijke omstandigheden voor de winning van grondstoffen én oplopende schaarste bereiken ons steeds indringender en na 50 jaar milieubeleid is de gezonde leefomgeving voor al wat leeft nog steeds niet in zicht. Al deze grote duurzaamheidsopgaven zijn vertaald in wereldwijde actieprogramma’s, agenda’s en akkoorden, die vervolgens weer vastgelegd worden in plannen, projecten, beleid en wetgeving. Vaak leidt dit tot een versplinterde aanpak van samenhangende vraagstukken. Springtij wil hierin essentiële verbanden leggen.

De duurzaamheidsuitdagingen worden verschillend beleefd door een inwoner van een wijk die van het gas af gaat, door de plantmanager van een productielocatie van een internationaal bedrijf, de agrariër naast het Natura2000 gebied, de buschauffeur op de regionale busverbinding, de visser op de Noordzee of de medewerker van het drinkwaterbedrijf. We ervaren de opgaven door onze eigen belevingswereld, leefwereld en verantwoordelijkheden. Daarom programmeert Springtij integrale duurzaamheidsopgaven vanuit ‘de sense of place’.

Doel

Versnelling duurzame transitie NL

Hoofdopgave

Ecologische duurzaamheid: Klimaat, Biodiversiteit, Grondstoffen, Milieukwaliteit

Invalshoeken

Sense of Place

Woon­omgeving

Agrarische & Natuurlijke omgeving

Indus­triele & Bedrijfs­omgeving

Water & Zee

Mobiliteit

Interventies

LEIDERSCHAP
SOCIALE TRANSFORMATIE
ECONOMISCHE EN FINANCIELE TRANSFORMATIE
TOEKOMST VOOR DE RUIMTE

Wetenschappelijke basis

WETENSCHAP

Meerjarige Programma's - Tallships

Voor complexe thema’s lopen er cross-sectorale meerjarige programma’s. De zogenaamde Tallships. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

John Masefield

I must go down to the sea again, to the lonely sea and sky,
All I ask is a tall ship and a star to steer her by.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid. In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

VANUIT EEN SENSE OF PLACE

Springtij wil de verschillende duurzaamheidsopgaven samenbrengen met deze ‘sense of place’: de woonomgeving, de mobiliteitsomgeving, de industriële omgeving, de groen-agrarische omgeving en de wateromgeving.

We werken aan perspectieven op een duurzame toekomst, voor deze omgevingen.  Een duurzame, veilige en gezonde woonomgeving. Zorgeloze, veilige, toegankelijke en schone mobiliteit, een energie-neutrale, circulaire en schone industrie, een groene omgeving waar natuur, voedselproductie en wonen in harmonie samengaan en wateren die schoon, veilig en nuttig zijn in en voor de leefomgeving.

Woon Omgeving

Agrarische & Natuurlijke omgeving

Indus­triële & Bedrijfs­omgeving

Water & Zee

Mobiliteit

BENODIGDE SYSTEEM INTERVENTIES

 

Om systeemveranderingen binnen de Sense of place te realiseren zijn interventies op verschillende vlakken nodig.
Binnen Springtij worden de volgende Interventies (in samenhang met Sense of place) behandeld.

WETENSCHAPPELIJKE BASIS

 

WETENSCHAP