Skip to main content
nieuwsPartners

Radarpartners waren bijeen om invulling te geven aan wat Springtij te doen heeft en om samen verder op te kruisen

By 27th mei 2021No Comments

Springtij wordt onder andere gedragen door een betrokken groep Radar partners die vanuit wederzijdse loyaliteit de wens hebben om samen met Springtij échte stappen te zetten naar een duurzaam Nederland. Deze partners bewandelen met ons het pad voor minimaal drie jaar en denken mee over koers en de rol van Springtij in de samenleving en hoe deze rol in te vullen. Tevens dragen de Radar partners inhoudelijk bij aan de twee Tallships.

Eind april was de Radar bijeen met als doel om de opvolging van Springtij 2020, het Manifest en de Cafés, te bespreken ter voorbereiding op de output die Springtij met het Forum in 2021 nastreeft en vooruit te blikken op Springtij 2021.

Het doel was ook om vanuit een ambassadeurschap nog meer met elkaar te verbinden om vanuit ons onderlinge verband de Springtij beweging te versterken, invulling te geven aan wat Springtij te doen heeft en om samen verder op te kruisen.

De volgende Radar bijeenkomsten zal in november, na Springtij, worden gepland.