Tijdens Springtij 2018 worden in drie Regenboogsessies negen aansprekende innovaties gepitcht, die ieder een verschil kunnen en willen maken bij mondiale verduurzaming. Het programma is als volgt:

Donderdag 27/9 16:30 – Jort Kelder | Thema: Gebouwde omgeving

IF-technology

Ons oppervlaktewater is een enorme bron van thermische energie die nog grotendeels onbekend en onbenut is. In de zomer warmen onze rivieren, kanalen en plassen op door de zon en door deze warmte op te slaan in een bodemenergiesysteem kan hiermee in de winter zeer rendabel worden verwarmd met warmtepompen. Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is hiermee een duurzaam alternatief voor aardgas. Daarnaast levert het afkoelen van oppervlaktewater in de zomer veel positieve klimaat adaptieve effecten op: beperking van hittestress in stedelijke gebied, verbetering van de waterkwaliteit en beperken van blauwalgen of botulisme. Als de warmte uit oppervlaktewater via warmtenetten wordt getransporteerd kunnen ook bestaande woningen relatief eenvoudig en goedkoop van het aardgas worden gehaald. De techniek is niet nieuw en wordt al succesvol op kleine schaal toegepast.
Presentatie door: Barry Scholten

Ecovat

Het Ecovat is een intelligent energieopslagsysteem op gebiedsniveau om het duurzame energiesysteem optimaal te benutten. De thermische energie wordt opgeslagen tot 90°C met een efficiëntie van 90% over een periode van 6 maanden. Ecovaten kunnen de energietransitie versnellen en de CO2-uitstoot als gevolg van de verwarming en koeling op wijkgebied voor 100% doen afnemen.
Presentatie door: Aris de Groot

Tulyp wind

Arkom Windpower ontwikkelt de TULYP windmolen die maatschappelijk acceptabel is en daarbij beter inpasbaar is in het huidige landschap. TULYP Wind is een innovatieve middelgrote verticale as windturbine.
Presentatie door: Harold Lever

Vrijdag 28/9 14:15 – Jort Kelder | Thema: Industrie en Energie

Tata steel

In India gaat bijvoorbeeld 44% van de oogst verloren tijdens het proces van verwerking en vervoer, simpelweg omdat het niet goed verpakt of geconserveerd kan worden. Tata Steel’s mobiele blikproductielijn is specifiek ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Door de samenstelling van het materiaal is het mogelijk stalen plakken op locatie om te vormen tot blikjes, hetgeen heel veel ruimte bespaard bij het transport van het basismateriaal.
Presentatie door: Theo Henrar

RED stack

Blue Energy is energy generated from difference in salinity between two solutions. Those solutions could be river water and sea water, for example at the point where rivers naturally empty into the sea, or sea water and brine, commonly found in industrial processes. The method can also be applied for energy reduction in desalination processes and in energy storage (in the salinity gradient).

Reverse Electrodialysis (RED) makes use of two types of membranes; one allows only positive ions to pass, and the other allows only negative ions to pass. Electricity can be generated by arranging these two types of membranes in a RED stack.
Presentatie door: Rik Siebers

Biondoil

Biondoil is bezig een BioRefinery project van de grond te krijgen in Nederland, lees Rotterdam, op basis van lignocellulose (woodschips). De basis zal zijn de productie van cellulosic ethanol, ongeveer 80.000 ton, met als bijproductie biogeen CO2, lignine en een behoorlijke waterfase met daarin opgelost suikers een andere organics.
Presentatie door: Hennie Zirkzee

Zaterdag 29/9 om 14:15 – Jolande Sap | Thema: Agrofood en mobiliteit

Photanol

De Photanol technologie is een geheel nieuwe manier om chemische verbindingen te produceren zonder de input van fossiele grondstoffen (aardolie, aardgas) of gewassen die ook als voedsel kunnen worden gebruikt zoals suiker. In plaats daarvan is het afvalproduct CO2 de grondstof voor het proces.
Presentatie door: Ross Gordon

Rotterzwam

Rotterzwam kweekt op Rotterdams koffiedik superverse oesterzwammen en verkopen deze aan restaurants en supermarkten in het 010-gebied. Koffie is een miljarden markt met veel grote spelers, maar wat als Rotterzwam gratis koffie zou gaan leveren, niet als product maar als dienst… coffee as a service.
Presentatie door: Mark Slegers

Cono ship int/ Ecoliner

Een eConowind-units wordt voorop een (bestaand) zeeschip geplaatst en goed vastgezet, het schip vaart uit, en indien voldoende wind waait uit ‘bezeilbare hoek’ draaien de 10,5 m lange VentiFoils (slimme compacte aluminium vleugelprofielen) zich aan voor- en achterzijde autonoom uit de container omhoog, van horizontaal naar vertikaal. De vertikale VentiFoils (‘dikke’ vleugelprofielen met innovatieve ‘grenslaagafzuiging’) richten/draaien zich automatisch in een optimale hoek t.o.v. de windrichting (zoals een zeil) en zetten de langsstromende wind direct om in stuwkracht, die via de eConowind-container op het schip wordt overgebracht. Hiermee wordt een gedeelte van de benodigde stuwkracht voor het varen met een economische scheepssnelheid (van bijv. 11 of 12 knoop) door de VentiFoils gegenereerd en dat wordt in mindering gebracht op de stuwkracht van de scheepsschroef, door het vermogen (en brandstofverbruik plus uitstoot) van de hoofdmotor te reduceren. Gemiddelden tussen 10% en 20% besparing op jaarbasis zijn bereikbaar op coasters met 2 eConowind-units.
Presentatie door: Guus van der Bles