Skip to main content

Hoe krijg je enerzijds een gezonde groene stad en anderzijds behoud je automobiliteit? Wetenschapper Anna Bornioli spreekt over veel voorkomende misvattingen over bereikbaarheid en mobiliteit in de stad.

Studio Erasmus. Debatpodium Arminius. Mei 2022

Over een balans tussen bereikbaarheid en mobiliteitsvrijheid in de stad. Vers Beton