Skip to main content
nieuws

Samenwerking Oerol en Springtij | Waddenlaboratorium

Oerol, Springtij en de Waddenacademie werken aan pilot Waddenlaboratorium

Afgelopen jaren experimenteerden Oerol Festival in samenwerking met de Waddenacademie met kunst en wetenschap projecten en Oerol Colleges, lezingen over wetenschap, kunst en natuur. Het succes hiervan, de toenemende kennishonger van publiek en bewoners en de innovatieve kracht van de combinatie kunst, design en wetenschap hebben Oerol Festival ervan overtuigd om steviger in te zetten op een innovatief wetenschappelijk kunstprogramma. Met het Waddenlaboratorium willen Oerol, Springtij en de Waddenacademie samen werken aan duurzame toepassingen in en oplossingen voor het waddengebied.

Doel is dat kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers door middel van een artistiek en wetenschappelijk samenwerkingsproject in gesprek gaan met elkaar, met bewoners en publiek. We gaan samen op zoek naar antwoorden op maatschappelijke  en ecologische opgaven, zoals duurzame economie, samenleving, klimaatverandering, water, zeespiegelstijging en biodiversiteit. Actuele, vaak mondiale vraagstukken die  de kwetsbare natuur en samenleving in het Werelderfgoedgebied beïnvloeden. Maar ook thema’s die raken aan identiteit, cultuurhistorie en het culturele  erfgoed van de regio.

De eerste resultaten van het Waddenlaboratorium zullen zichtbaar worden tijdens Springtij Forum en in een weekend in oktober. Kunstenaars/ontwerpers Elmo Vermijs, Esther Kokmeijer en Stef Veldhuis zullen in samenwerking met verschillende wetenschappers hun werk presenteren en delen met een klein publiek.

De komende tijd werken Elmo Vermijs (architectonisch kunstenaar) en Hella Godee (filosoof en dramaturg) op Terschelling aan StagingWood, een meerjarig onderzoeksproject over het bos en haar levenscycli in het huidige en toekomstige tijdsgewricht. Tijdens Springtij is de eerste installatie van dit project te zien: Narratives of the Forest, gebouwd met meer dan 100 plaatselijke boomstammen. De inspiratiesessie begint met een stiltewandeling naar Narratives of the Forest. Daar volgt een aantal opdrachten waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. We gaan samen een dialoog met het bos aan: wat vertelt het bos jou?

 

© foto: Jelte Keur / project: Land zonder Dijk van Studio Buiten Werking i.s.m. Tjisse van der Heide