1. BREDE WELVAART: VAN CONCEPT NAAR PRAKTIJK

Brede Welvaart kan het nieuwe kompas zijn voor een nieuwe economie. Was eerst groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) het streven, nu wordt dat het streven naar brede of echte welvaart. Het concept wordt al naar de praktijk vertaald. De waardenverschuiving van de afgelopen tientallen jaren (van wederopbouw = productiegroei, naar brede welvaart) wordt in meetbare doelen omgezet.

Maar als dat de nieuwe doelen worden, wat moet er dan zoal veranderen in instituties, beleid, financiering en de reële economie die goederen en diensten voortbrengt?
Is er een ‘theory of change’ die naar brede welvaart leidt?