1. BURGERLEIDERSCHAP:IN ACTIE!

Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. De urgentie en onvrede over het uitblijven van handelen door de overheid en het bedrijfsleven neemt toe. Hoe beweging te krijgen in deze gestolde dynamiek tussen publiek – privaat en een toekijkende burger?