1. TRANSITIEKUNDE ALS WONDERMIDDEL: #HOEDAN

Prof Derk Loorbach deelt de nieuwste transitiekundige inzichten. Hoe werken transities? Waar staan we? Wat kunnen we doen om ze te versnellen? Femke Sleegers van de Social tipping point-coalitie roept op tot meer ambitie, tempo en effectievere maatregelen. Hoe kunnen we wegkomen van de fossiele samenleving en onduurzame landbouw en voedsel? En hoe kunnen we een natuurinclusieve, circulaire economie realiseren?

Speciale aandacht voor het omgaan met tegenstrijdige belangen en maatschappelijke conflicten.

Met: Derk Loorbach (DRIFT-EUR), Femke Sleegers (Social tipping point coalition).