Bewoners in kwetsbare wijken hebben vaak andere prioriteiten dan het verduurzamen en aardgasvrij maken van de woonomgeving. Corona heeft dit nog een keer versterkt. Tegelijkertijd willen gemeenten ook in deze kwetsbare wijken de doelstellingen van de energietransitie realiseren, ook vanuit de gedachte dat de energietransitie een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving. Hoe communiceer en betrek je alle bewoners, zowel de overstemmers als de onbereikbaren? Hoe kun je bewonersprofielen, zoals in de Slimme Wijken Tool, hierbij goed gebruiken? Hoe kun je hier überhaupt rekening mee houden in de energietransitie? In deze sessie gaan we hier dieper op in en reiken we de burgemeester van Leeuwarden handvatten aan om hier actief mee aan de slag te gaan. Als voorbeeld voor al die andere complexe wijken.

Met Sybrand Buma (burgemeester Leeuwarden), Christine Bleijenberg (Hogeschool van Utrecht) en Cor Brockhoven (Enexis). Moderator is Harry Louwenaar.