SPRINGTIJ FORUM / 20-22 SEPT 2023 / TERSCHELLING

SPRINGTIJ FORUM
20-22 SEPT 2023
TERSCHELLING

Schrijf je in

Springtij brengt mensen, die het verschil maken in de duurzame transitie, met elkaar in beweging. In een inspirerende omgeving vinden ontmoetingen plaats en worden hart en hoofd met elkaar verbonden. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden, handelingsperspectieven en worden systeemveranderingen gecreëerd voor een duurzame toekomst van Nederland.
Gewoon door te besluiten het morgen anders te doen dan vandaag.

SPRINGTIJ IN BEWEGING

De missie van Springtij is het versnellen van de duurzaamheidstransitie. Daarvoor komen we op een bijzondere plek, Terschelling, samen zodat we in een verbindende setting nieuwe verhalen maken en bestaande systemen veranderen. 

De samenleving is, net als Springtij, volop in beweging naar een duurzaam Nederland en daarbij tekent zich een voorhoede en achterhoede af. Springtij verenigt mensen in de voorhoede. Daarom willen wij als Springtij duidelijk afstand nemen van de achterhoedegevechten. Dit betekent dat wij ons zullen uitspreken over remmende factoren. Voorbeelden die onder de remmende factoren vallen en waar we ons dus duidelijk over uitspreken op basis van onze programmering en dialogen zijn: fossiele subsidies en boren onder de Waddenzee. Wij zullen deze elk jaar opnieuw aanvullen op basis van de uitkomsten en input van Springtijactiviteiten. 

SPRINGTIJ FORUM

Er zijn nog enkele kaarten voor Springtij Forum 2023 beschikbaar. Ben jij erbij?

In september organiseren wij ons jaarlijks Forum op Terschelling. In een omgeving vol kunst, kennis en natuur, werken we samen aan de verduurzaming van Nederland.

Drie dagen vol met plenaire sprekers, workshops, excursies, lunches, diners en een sociaal programma. Volop ruimte voor ontmoetingen, reflectie en verdieping. We schuwen niet om de polariteiten te benoemen en zijn moedig in ons ongemak.

Het programma, de deelnemers en sprekers zijn bekend. Kijk snel op onze Springtij Forum pagina.

De tijd is aan ons,
laten we durven

Volgens Kairos, de Griekse God van het juiste moment, zijn er gunstige momenten in de tijd, die ons in staat stellen om beslissende veranderingen aan te gaan en te laten slagen.
Zo’n Kairos moment is nu aangebroken.

Durven veranderen vraagt om lef, omdat het onbekende altijd angst inboezemt. Het vraagt ook lef om niet economische groei, maar welzijn van mens en anders levenden centraal te stellen. Overheden, bedrijven en burgers zullen moeten samenwerken om de transitie van onze samenleving te versnellen en te bestendigen.

Laten we onze tijd gebruiken, om moedig te zijn en de noodzakelijke systeemveranderingen door te voeren en onze wereld te beschermen voor toekomstige generaties. Op Springtij Forum werken we sector overstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. We gaan drie dagen met elkaar verbinden en de verdieping in. Om zo een grote stap voorwaarts te maken in de duurzaamheidstransitie van Nederland.

ONZE FOCUS

Springtij streeft ernaar om los te komen van het verschillend benaderen van sectoren en de verkokering van alle duurzaamheidsopgaven. Deze gefragmenteerde aanpak heeft ertoe geleid dat er voor elke sector en elk ecologisch vraagstuk een eigen beleids- en kenniswereld is ontstaan. Springtij wil die werelden met elkaar verbinden.

Het programma van Springtij Forum bestaat dit jaar dan ook uit drie overstijgende clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Allemaal met Wetenschap & Kunst als basis.

NIEUWS EN UPDATES

nieuws

Wubbo Ockels Brandaris prijs 2023

Op vrijdag 22 september heeft Willem Ferwerda de Wubbo Ockels Brandaris oeuvreprijs in ontvangst mogen…
nieuws

Wubbo Ockels Nova Zembla prijs 2023

Anne van Leeuwen is de winnaar van de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs voor haar…
In balans met water

Waddenzee als rechtspersoon

Springtij samen met Tjeerd de Groot, Jessica den Ouder, Tineke Lambooy, Jan van de Venis…
nieuws

Een nieuwe eetbeleving

Zodra je de Springtijboot op stapt, begint ook de reis van je zintuigen. De zilte…
Echte waarde is rond
Springtij Afvalvrij
Events
Draden door de Tijd
nieuws
Theory of Change
Echte waarde is rond
Nieuwe Economie Nu!

Meerjarige Programma's - Tallships

Voor complexe thema’s lopen er cross-sectorale meerjarige programma’s. De zogenaamde Tallships. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

John Masefield

I must go down to the sea again, to the lonely sea and sky,
All I ask is a tall ship and a star to steer her by.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid. In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

Samen maken wij springtij

Samen met onze partners zijn én maken wij Springtij. Samen bewandelen wij dapper het pad naar een Nederland, dat we willen achterlaten voor onze kinderen en anders levenden. Onze partners zijn hierin essentieel, want: zonder partners, geen Springtij.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in