In dit Springtij Café, gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe burgerparticipatie in Nederland kan worden georganiseerd.

Wat zijn de kansen en waar lopen we tegenaan? Wat hebben we nodig om dit te laten slagen? Naast een debat is er ruimte voor kunst (Arne Hendriks) en kennis (David van Reybrouck).

KUNST

KENNIS

De volledige uitzending

TWEE KRACHTIGE
SPRINGTIJ CAFÉ’S

NU KIEZEN: BOERENKOOL, VARKENSDROL, LANDSCHAP VOL

  • Kringloop landbouw de oplossing?
  • Hoeveel veeteelt wil Nederland?
  • Ruimte gebrek: waar boeren waar wonen
  • 30% biologische landbouw haalbaar en wenselijk?

BURGERBERAAD: SLAAGT WAAR DE POLITIEK VASTLOOPT

  • Burgerberaad hoe zou je dit goed kunnen inzetten?
  • Hoe betrek je de burger en waarom willen we dat?
  • Voelt heel Nederland zich gerepresenteerd in 150 gelote burgers en waarom niet in 150 gekozen kamerleden?
  • Wat is deliberatieve democratie en wat kunnen we leren van het verleden?