PRAAT MEE
OVER HET
BURGERBERAAD

In dit Springtij Café, op maandag 8 maart, gaan we met elkaar het gesprek aan over hoe burgerparticipatie in Nederland kan worden georganiseerd.

Wat zijn de kansen en waar lopen we tegenaan? Wat hebben we nodig om dit te laten slagen? Naast een debat is er ruimte voor kunst (Arne Hendriks) en kennis (David van Reybrouck).

Een burgerberaad wordt onafhankelijk georganiseerd, is transparant (zodat ook mensen die er niet aan deelnemen, er wel bij betrokken worden) en wordt geïnformeerd door experts, adviesraden en de planbureaus.

Zowel op lokaal als landelijk niveau worden belangrijke onderwerpen zoals  klimaat, biodiversiteit en energietransitie in burgerberaden besproken en maatregelen uitgewerkt.

Bewoners krijgen via burgerberaden een actieve rol in de vormgeving en uitvoering van deze maatregelen, zodat die maatregelen optimaal bij de wijk of regio passen en breed gedragen worden.

Schrijf je in (onderaan) of kijk live mee via onze website naar het Springtij Café van 8 maart tussen 20.00-21.00u over de inrichting van zo’n burgerberaad.

Steun jij ook een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu? Teken dan de petitie.

SPRINGTIJ CAFE GASTEN

SCHRIJF JE IN VOOR DE SPRINGTIJ CAFÉ VAN JOUW KEUZE

Laat ons weten bij welk Springtij Café jij aanwezig bent. Geniet van het programma en discussieer mee. Je kunt je voor meerdere café's opgeven.

 Manifest

Burgerberaad is onderdeel van ons manifest. Het manifest is een politiek manifest dat apolitiek is; wij reiken ideeën aan die de partijpolitieke standpunten overstijgen. Het zijn ideeën en oplossingen die onze samenleving niet verdelen, maar versterken.

Lees het volledige manifest

TWEE KRACHTIGE
SPRINGTIJ CAFÉ’S

NU KIEZEN: BOERENKOOL, VARKENSDROL, LANDSCHAP VOL

  • Kringloop landbouw de oplossing?
  • Hoeveel veeteelt wil Nederland?
  • Ruimte gebrek: waar boeren waar wonen
  • 30% biologische landbouw haalbaar en wenselijk?

BURGERBERAAD: SLAAGT WAAR DE POLITIEK VASTLOOPT

  • Burgerberaad hoe zou je dit goed kunnen inzetten?
  • Hoe betrek je de burger en waarom willen we dat?
  • Voelt heel Nederland zich gerepresenteerd in 150 gelote burgers en waarom niet in 150 gekozen kamerleden?
  • Wat is deliberatieve democratie en wat kunnen we leren van het verleden?