PRAAT MEE OVER
GROEN HERSTEL EN
DE BELASTINGSHIFT

Tijdens dit Springtij Café bespreken we wat groen herstel betekent en hoe we duurzaam uit de Corona-crisis komen. Tevens bereiden we ons tevens voor op de komende crisissen, zoals klimaat en biodiversiteit.
Wat zijn de maatregelen die we moeten nemen en op welke termijn? Hoe zal een toekomstbestendig systeem eruitzien en wat gaan we doen met de belastingen?
Nu is het dé kans voor groen herstel.
Praat met ons mee.  

Nu eerst uit de Corona-crisis proberen te komen op de oude manier is kortzichtig en korte termijn gericht. Bedrijven overeind houden die volgens bestaande afspraken en regelgeving moeten veranderen is geld weggooien. Focus op de herziening van het belastingsysteem: arbeid wordt goedkoper en gebruik van (virgin) grondstoffen en vervuiling wordt duurder.

De Corona-crisis zorgt ervoor dat de Nederlandse en de wereldeconomie op pauze staan. Dit is een uitgelezen kans om een nieuwe, toekomstbestendige koers in te slaan.

Groen herstel

Er worden miljarden in de economie gepompt, deze moeten worden besteed aan groen herstel zodat het herstel ook van lange duur zal zijn. Concrete maatregelen zijn het verhogen van duurzame publieke investeringen, het verduurzamen van de gebouwde omgeving, hogere belastingen voor grote vervuilers en investeringen in de uitvoering van klimaatafspraken. Nederlandse stimuleringsmaatregelen moeten nauw aansluiten bij de investeringsagenda van de Green Deal.

 • Zoek naar mogelijkheden tot afbouw of vergroening voor sectoren die zwaar afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, maak gericht beleid dat mensen geleidt naar sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten dreigt, in de sociale en groene sector.
 • Koppel financiële steun aan een kritische analyse van de toekomstbestendigheid van een bedrijf en concrete vergroeningsmaatregelen.

Belastingshift

Lastenverschuiving: Arbeid wordt goedkoper en gebruik van grondstoffen duurder. Hierdoor creëer je werkgelegenheid en ga je vervuiling tegen. Deze aanpassing van het systeem creëert werkgelegenheid en circulaire groei. Ook zorgt het voor een socialere economie doordat persoonlijke dienstverlening, zoals onderwijs, zorg en politie, weer loont. De lastenverschuiving moet eerlijk zijn, huishoudens met een lager inkomen worden gecompenseerd.

 • Hoge belasting voor het gebruik van nieuwe ‘virgin’-grondstoffen en een lage belasting voor alles wat raakt aan recycling en vooral reparatie.
 • CO2-heffing voor de industrie en het versoepelen van subsidievoorwaarden voor duurzame energie.

SCHRIJF JE IN
VOOR DE
SPRINGTIJ CAFÉ
VAN JOUW KEUZE

Laat ons weten bij welk Springtij Café jij aanwezig bent. Geniet van het programma en discussieer mee. Je kunt je voor meerdere café's opgeven.

 Manifest

Groen herstel en Belastingshift is onderdeel van ons manifest. Het manifest is een politiek manifest dat apolitiek is; wij reiken ideeën aan die de partijpolitieke standpunten overstijgen. Het zijn ideeën en oplossingen die onze samenleving niet verdelen, maar versterken.

Lees het volledige manifest

3 KRACHTIGE
SPRINGTIJ CAFÉ’S

RUIMTELIJKE ORDENING:
WAAR BOEREN, WAAR WONEN?

 • Verdeling van het landoppervlakte
 • Herstel biodiversiteit
 • De boer als landschapsbeheerder
 • Hoe gaan we om met ons water

GROEN HERSTEL EN BELASTINGSHIFT.
WIE BETAALT?

 • Lastenverschuiving
 • 20 % BTW op ‘virgin’-grondstoffen
 • 0% BTW op recycling en reparatie
 • CO2-heffing voor de industrie

BURGERBERAAD:
MEEDENKEN ALS BURGER.

 • Burgerberaad
 • Boer /burger dialoog
 • Burgerbegroting