SPRINGTIJ FORUM / 20-22 SEPT 2023 / TERSCHELLING

SPRINGTIJ FORUM
20 - 22 SEPT 2023
TERSCHELLING

Springtij ­Forum 2023

In september werken we drie dagen met elkaar op Terschelling, in een omgeving vol kunst, kennis en natuur, aan de verduurzaming van Nederland. Een driedaags programma met plenaire sprekers, workshops, excursies, lunches, diners en een sociaal programma. Volop ruimte voor ontmoetingen, reflectie en verdieping. We schuwen hier niet de polariteiten te benoemen en zullen daarbij moedig zijn in ons ongemak.

Springtij hanteert verschillende tarieven voor de toegang tot Springtij Forum. Iedereen betaalt naar draagkracht. Springtij heeft geen winstoogmerk. Mocht jouw aanwezigheid cruciaal zijn voor de verduurzaming van Nederland, maar zijn de kosten voor jou niet haalbaar, dan kun je aanspraak maken op het Springtij Fonds. Voor details zie tarieven 2023 en de inschrijfvoorwaarden.

“De tijd is aan ons,
laten we durven”

In de hectiek van ons dagelijks leven vergeten we vaak het belang van tijd. Kairos, de Griekse God van het juiste moment, herinnert ons eraan dat tijd een kostbaar en vluchtig goed is. Volgens Kairos zijn er gunstige momenten in de tijd, die ons in staat stellen om beslissende veranderingen aan te gaan en te laten slagen.  

Zo’n Kairos moment is nu aangebroken: Laten we durven om de tijd te nemen, laten we durven in te schikken zodat er ruimte overblijft voor anders levenden, laten we durven slapende honden wakker te maken en laten we durven systemen te veranderen. De tijd is aan ons, om Nederland toekomstbestendig te maken. 

Stil de tijd. Zodat we dieper kunnen ervaren hoe onze wereld is veranderd, hoe de klimaatverandering en milieuvervuiling een steeds grotere impact hebben. Laten we deze problemen niet negeren, maar beter leren begrijpen en de urgentie inzien om verduurzaming nog serieuzer door te zetten.  

De tijd dringt. We staan voor immense uitdagingen: het verminderen van broeikasgassen, het vinden van duurzame energiebronnen en het beschermen van onze natuurlijke omgeving. We zullen de manier waarop we leven en consumeren versneld en radicaal moeten veranderen. 

Durven veranderen vraagt om een collectieve inspanning. Het vraagt om lef, omdat het onbekende altijd angst inboezemt omdat we afscheid gaan nemen en rouwen om wat er niet meer zal zijn. Het vraagt ook lef om niet economische groei maar welzijn van mens en anders levenden centraal te stellen. Overheden, bedrijven en burgers zullen ook lef moeten tonen om samen te werken en de transitie van onze samenleving te versnellen en te bestendigen. 

In de woorden van de beroemde milieuactivist David Suzuki: “De tijd is het enige wat we niet kunnen kopen en het is het enige wat we nodig hebben om verandering te bewerkstelligen.” Laten we daarom onze tijd gebruiken om een verschil te maken, om moedig te zijn en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Laten we durven om te veranderen en onze wereld te beschermen voor toekomstige generaties. De keuzes die we nu maken zullen bepalen hoe men terugkijkt op onze tijd. 

SPRINGTIJ IN BEWEGING

De missie van Springtij is het versnellen van de duurzaamheidstransitie. Daarvoor komen we op een bijzondere plek, Terschelling, samen zodat we in een verbindende setting nieuwe verhalen maken en bestaande systemen veranderen. 

De samenleving is, net als Springtij, volop in beweging naar een duurzaam Nederland en daarbij tekent zich een voorhoede en achterhoede af. Springtij verenigt mensen in de voorhoede. Daarom willen wij als Springtij duidelijk afstand nemen van de achterhoedegevechten. Dit betekent dat wij ons zullen uitspreken over remmende factoren. Voorbeelden die onder de remmende factoren vallen en waar we ons dus duidelijk over uitspreken op basis van onze programmering en dialogen zijn: fossiele subsidies en boren onder de Waddenzee. Wij zullen deze elk jaar opnieuw aanvullen op basis van de uitkomsten en input van Springtijactiviteiten. 

Laten we durven

door Griet op de Beeck

Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven – voluit en gretig – omdat wij dat mógen en het daarom dubbel zo goed moeten doen.
Laten we beter leren weten, niet meer morsen met de dagen die al die anderen, daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt.
Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels.
Laten we mensen zijn. En helemaal onszelf worden, niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren.
Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar.

Lees het volledige gedicht

Laat je inspireren door

ONZE FOCUS

Springtij streeft ernaar om los te komen van het verschillend benaderen van sectoren en de verkokering van alle duurzaamheidsopgaven. Deze gefragmenteerde aanpak heeft ertoe geleid dat er voor elke sector en elk ecologisch vraagstuk een eigen beleids- en kenniswereld is ontstaan. Springtij wil die werelden met elkaar verbinden.

Het programma van Springtij Forum bestaat dit jaar dan ook uit drie overstijgende clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Allemaal met Wetenschap & Kunst als basis.

Plek

De Plek dat is waar het leven geleefd wordt. Waar je afspreekt, strijdt, geworteld of op bezoek bent. De Plek is de fysieke leefwereld waar we volledig afhankelijk van zijn. Daar ademen we immers de lucht in en wordt ons eten verbouwd. Hoe kunnen we weer verliefd worden op de Plek?

Samen

Hoe zorgen we ervoor dat we de uitdagingen waar we voor staan, samen aangaan. Dat het ons onderling als mensen versterkt en niet verzwakt? Samen gaat over hoe we ons verhouden tot het nemen van andere keuzes, die we zowel in het sociale als ecologische domein hebben aan te gaan.

Systeem

De economie, het systeem waarin we leven op basis van vertrouwen en afspraken, is dominant in het kijken naar de wereld. Een eigen werkelijkheid, daarbij kannibaliserend op wat van waarde is. Op Springtij gaan we de weg van een dominante naar een duurzame en dienende economie uittekenen en aanpakken.

Impressie & Voorgaande Edities

SPRINGTIJ FORUM 2022 IMPRESSIES

Wubbo Ockels Nova Zembla Prijs winnares 2022 Samira I. Ibrahim
IMG_9169
alain-spoken word
D00-AnnavanKooij-1762
Springtij-AnnavanKooij-3474
HI9A2817
IMG_7710
Springtij-AnnavanKooij-0696
V003_inverbindingmetdenatuur_CallunaDenkers
IMG_9204
W00-MounirSamuel-AnnavanKooij-0903
HI9A2389
Springtij-AnnavanKooij-2147
IMG_9384
2022
2021
2020
2019

Samen maken wij springtij

Samen met onze partners zijn én maken wij Springtij. Samen bewandelen wij dapper het pad naar een Nederland, dat we willen achterlaten voor onze kinderen en anders levenden. Onze partners zijn hierin essentieel, want: zonder partners, geen Springtij.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in