Skip to main content

Op weg naar een afvalvrij Forum

“Om onze missie concreet zichtbaar te maken streven we met Springtij naar een afvalvrij Forum. Als organisatie willen we het goede voorbeeld geven.”

 

Missie Springtij

De missie van Springtij is het versnellen van de transitie naar een duurzaam Nederland. We geloven dat we voor een goed leven en voor het welzijn van mens en dier een bloeiende en schone omgeving nodig hebben. De natuur van Terschelling midden in de unieke Waddenzee is essentieel voor het inspireren van onze deelnemers. Inspireren en vervolgens bewegen zodat nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd, oplossingen gevonden en grenzen verlegd worden.

Afvalvrij Forum

Om onze missie concreet zichtbaar te maken streven we naar een afvalvrij* Forum. Onze ambitie is om het goede voorbeeld te geven. Dit doen we door o.a. het voorkomen van afval en verspilling tijdens ons inkooptraject, het lokaal en door eilanders bereiden van onze maaltijden als ook door onze algehele omgang met grondstoffen. Alle gebruikte materialen worden zoveel mogelijk hoogwaardig hergebruikt of gerecycled. Dit zoveel mogelijk op het eiland zelf en in overleg met eilander ondernemers en bewoners. Vanaf het begin van de keten, via het gebruik tot aan het verwerken en nieuw inzetten van de grondstoffen.

Voorbeelden van onze maatregelen:

 • Tijdens ons inkooptraject ligt de focus nadrukkelijk op het vermijden van afval,
 • Al het afval dat tijdens het Forum ontstaat wordt gescheiden ingezameld, we zorgen voor een zorgvuldige bronscheiding,
 • De nascheiding omvat ook een ‘twijfelbak’ die door professionele afvalcoaches van Renewi wordt nagesorteerd,
 • De afvalcoaches ondersteunen de deelnemers bij de bronscheiding,
 • We vragen alle deelnemers een herbruikbare koffie/theebeker en een waterfles mee te nemen. Ook zijn herbruikbare koffiebekers gemaakt van gebruikte, plantaardige oliën te koop op het Forumdorp en zijn er meerdere watertappunten aanwezig.
 • Geen koffiecupjes en suikerzakjes meer, maar suikerpotjes en melkkannetjes.
 • Geen wegwerpbestek en borden.

Resultaten 2022

Vorig jaar zijn we gestart met het afvalvrij maken van Springtij Forum. Eerste ervaringen en resultaten waren positief.

Samen met onze partner Renewi hebben we laten zien dat het mogelijk is om met een groep van 1000 mensen tijdens drie dagen heel weinig restafval te produceren: namelijk 107,5 kg. Dat komt neer op ca. 36 gram per persoon en dag.

Ons afvalprofiel maakt onze weg naar een afvalvrij Forum inzichtelijk en laat de volgende informatie zien:

 • In totaal is tijdens de drie dagen van het Forum 1581 kg afval ingezameld.
 • 96% hiervan wordt gerecycled of voor energieopwekking gebruikt.
 • 78% wordt opnieuw als grondstof ingezet, 14% als groene energie en 4% als grijze energie toegepast.
 • De resterende 4% zijn residu dat na verbranding overblijft. Deze bodemassen worden bijna volledig ingezet voor toepassingen zoals bijvoorbeeld cement.
 • 363 kg CO2 is er door dit initiatief vermeden.

78% van het op Springtij ontstane afval wordt gerecycled tot nieuwe toepassingen. De milieuwinst van recyclen vergeleken met verbranden is 73%. Dit percentage ligt altijd 5% lager dan het recyclepercentage, omdat je het afzet tegen restafval. Door voorsortering van restafval wordt er ook nog 5% aan grondstoffen bespaard.

Het GFT en Swill, of ook organisch afval, wordt op Terschelling tot compost verwerkt en vervolgens op het eiland door m.n. de boeren gebruikt. Glas, papier/karton en PD worden naar de vaste wal gebracht en daar zo hoogwaardig mogelijk gerecycled. Van papier/karton wordt weer nieuw papier/karton gemaakt en van oud glas weer nieuw glas. Plastic en Drankkartons (PD) worden na inzameling bij Renewi op locatie gesorteerd tot twee stromen, die individueel worden bewerkt en weer inzetbaar worden gemaakt. Plastic vormt een grondstof voor diverse textielproducten, zoals T-shirts, sjaals, truien en matrassen. Gerecycled aluminium wordt gebruikt voor de productie van uiteenlopende materialen, variërend van nieuwe metalen verpakkingen tot nieuwe fietsen. Ook wordt het gerecycled aluminium gebruikt in de transportsector en in de bouw. Het karton van drankkartons wordt onder meer gerecycled tot nieuwe papier- en kartontoepassingen, zoals tissueproducten, kartonnen dozen en papieren zakken. Voor het vervoer van het eiland naar de vaste wal worden containers gebruikt die andere goederen naar het eiland hebben gebracht en anders leeg terug zouden gaan.

De gerealiseerde milieubesparingen door afvalscheiding worden berekend op basis van de vergelijking met verbranding. Door verbranding zijn extra grondstoffen nodig, om een bepaald product te produceren. Door deze producten te produceren komt extra CO2 -uitstoot vrij.

Learnings en extra maatregelen

 • Een gemiste kans in 2022 waren de mosselschelpen en de visgraten. Deze gaan dit jaar terug de zee in als substraat voor mosselen en andere zeedieren.
 • Verder viel er vorig jaar nog winst te halen bij het debrasseren na de diners (afruimen tafels). Dit jaar gaan we afvalstations in de keuken voor de opvang van Plastic en Drankkartons (PD) en etensresten plaatsen. Ook komen er extra afvalstations bij de crewcatering.
 • Tevens zal er tijdens de verschillende eetmomenten afruim begeleiding door de Renewi afvalcoaches zijn.
 • De recyclebare kartonnen afvalboxen worden vervangen door recyclebare kunststof afvalboxen voor meervoudig hergebruik.

Een goede afvalscheiding (zowel bron- alsook nascheiding) is essentieel voor de hoogwaardige recycling van afval. Zie de sorteerwijzer van Renewi. De sorteerwijzer geeft aan wat in welke bak mag.

Citaten deelnemers:

‘Heel goed initiatief en vele malen beter dan eerdere edities.’

‘Het zou mooi zijn om de waste bij hotels/accommodatie hier ook in mee te nemen. Super goed al dat we zo bewust met afval zijn bezig geweest!’

‘Topinitiatief. Alleen verschillende verhalen gehoord over waar chip zakken in moeten PMD of rest…’

‘Merkbaar en voelbaar aanwezig.’

‘Volgend jaar iedereen weer z’n eigen koffiebeker mee laten nemen.’