Programma opzet Springtij

 

Binnen Springtij werken we integraal aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Het programma is opzet rondom drie clusters. Je kunt je eigen programma vanuit verschillende clusters samenstellen. Ook kun je kiezen voor verdieping in een van onze tracks. 

 

Verdere integratie programma opbouw

Onze economie heeft nu nog een sectorale benadering (denk aan agrarisch, natuur, mobiliteit, energie, etc.). En de duurzaamheidsopgaven worden nog verkokerd aangepakt. Het heeft ertoe geleid dat voor elke sector en elk ecologisch vraagstuk een eigen kennis- en beleidswereld is ontstaan.

Springtij verbindt die werelden juist met elkaar. We benaderen daarbij de duurzaamheidsopgaven vanuit drie clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Ieder vraagstuk kan via één of meerdere clusters worden benaderd. 

Plek

De Plek dat is waar het leven geleefd wordt. Waar je afspreekt, strijdt, geworteld of op bezoek bent. De Plek is de fysieke leefwereld waar we volledig afhankelijk van zijn. Daar ademen we immers de lucht in en wordt ons eten verbouwd. Hoe kunnen we weer verliefd worden op de Plek?

Samen

Hoe zorgen we ervoor dat we de uitdagingen waar we voor staan, samen aangaan. Dat het ons onderling als mensen versterkt en niet verzwakt? Samen gaat over hoe we ons verhouden tot het nemen van andere keuzes, die we zowel in het sociale als ecologische domein hebben aan te gaan.

Systeem

De economie, het systeem waarin we leven op basis van vertrouwen en afspraken, is dominant in het kijken naar de wereld. Een eigen werkelijkheid, daarbij kannibaliserend op wat van waarde is. Op Springtij gaan we de weg van een dominante naar een duurzame en dienende economie uittekenen en aanpakken.

Springtij beschouwt deze drie clusters als de kern: een duurzame Plek waar een sociaal rechtvaardige samenleving bij past (het Samen). En het Systeem dienend is aan brede welvaart en de natuurlijke omgeving. De drie clusters zijn nauw met elkaar verbonden. In het Springtij programma besteden we ruim aandacht aan deze raakvlakken. 

Het inhoudelijk programma is geheel ingebed in een basis van kunst en wetenschap. Kunstenaars en wetenschappers worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Zodat we alle mogelijke kanten van de uitdaging kunnen bekijken en deze visies zullen bijdragen aan nieuwe en brede oplossingen. We werken samen met de kennisinstituten, waardoor zowel de wetenschappelijke- als de filosofische kennis rijkelijk aanwezig is in ons programma. 

Verdieping in programma

Om meer verdieping te bereiken werken we dit jaar, voor een gedeelte van het programma, met doorlopende sessies op een specifiek onderwerp. De zogenaamde Tracks. Deelnemers aan een track werken gedurende drie sessies met een vaste groep naar een concrete uitkomst toe. Een deel van de groep wordt vooraf uitgenodigd, een deel is open voor inschrijving. De onderwerpen van de tracks worden later in het jaar bekend gemaakt.

Doorlopende Programma's

Voor complexe thema’s lopen er cross-sectorale doorlopende programma’s. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid.
In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in