Programma opzet Springtij

 

Meer integratie, meer verdieping en minder vrijblijvendheid. Dat is de kern van het Springtij programma dit jaar. We werken hierbij sector overstijgend aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. Om zo met elkaar een grote stap voorwaarts te maken.

 

Verdere integratie programma opbouw

Onze economie heeft nu nog een sectorale benadering (denk aan agrarisch, natuur, mobiliteit, energie, etc.). En de duurzaamheidsopgaven worden nog verkokerd aangepakt. Het heeft ertoe geleid dat voor elke sector en elk ecologisch vraagstuk een eigen kennis- en beleidswereld is ontstaan.

Springtij verbindt die werelden juist met elkaar. We benaderen daarbij de duurzaamheidsopgaven vanuit drie clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Ieder vraagstuk kan via één of meerdere clusters worden benaderd. 

Plek

De Plek dat is waar het leven geleefd wordt. Waar je afspreekt, strijdt, geworteld of op bezoek bent. De Plek is de fysieke leefwereld waar we volledig afhankelijk van zijn, want daar ademen we de lucht in en wordt ons eten verbouwd. Hoe kunnen we weer verliefd worden op de Plek?

Samen

Hoe zorgen we ervoor dat we de uitdagingen waar we voorstaan samen aangaan. Dat het ons onderling als mens versterkt en niet verzwakt? Samen gaat over hoe we ons verhouden tot het nemen van andere keuzes, die we zowel in het sociale als ecologische domein hebben aan te gaan.

Systeem

De economie, het systeem waarin we leven op basis van vertrouwen en afspraken, is dominant in het kijken naar de wereld. Een eigen werkelijkheid, daarbij kannibaliserend op wat van waarde is. Op Springtij gaan we de weg van dominante naar duurzame en dienende economie uittekenen en aanpakken.

Springtij beschouwt deze drie clusters als de kern: een duurzame Plek waar een sociaal rechtvaardige samenleving bij past (het Samen). En het Systeem dienend is aan brede welvaart en de natuurlijke omgeving. De drie clusters zijn nauw met elkaar verbonden. In het Springtij programma besteden we ruim aandacht aan deze raakvlakken. 

Het inhoudelijk programma is geheel ingebed in een basis van kunst en wetenschap. Kunstenaars en wetenschappers worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Zodat we alle mogelijke kanten van de uitdaging kunnen bekijken en deze visies zullen bijdragen aan nieuwe en brede oplossingen. We werken samen met de kennisinstituten, waardoor zowel de wetenschappelijke- als de filosofische kennis rijkelijk aanwezig is in ons programma. 

Aangescherpte flow Springtij Forum

We richten ons tijdens Springtij Forum zowel op inspiratie, door met elkaar het transitiepad te bewandelen, als op concrete uitkomsten. We raken hierbij het hoofd en het hart. Hierdoor ontstaan nieuwe allianties. Deze tijd vraagt immers om bezinning, maar zeker ook om actie. Gewoon door te besluiten om het morgen anders te doen dan vandaag. 

De transitie wordt in ons dagelijks leven steeds concreter zichtbaar. Daarom emotioneert het ons steeds meer. Als we op woensdag op het eiland aankomen besteden we hier samen dan ook eerst aandacht aan: “Wat neem ik mee naar het eiland, wat is de staat waarin ik verkeer en hoe verhoud ik mij tot de ander?” 

Als we ons met het eiland en met elkaar verbonden hebben, gaan we op donderdag en vrijdag de transitie uitdagingen aan en verkennen en onderzoeken mogelijke oplossingen. Meer verdieping en minder vrijblijvendheid. We zullen een grote bandbreedte aan onderwerpen adresseren, zoals bijvoorbeeld de mitigatie (het afremmen) van klimaatopwarming, het tegengaan van biodiversiteitsverlies, gezamenlijke besluitvorming en sturing vanuit het financiële en economische systeem. We werken er hard aan om het omslagpunt naar een duurzaam Nederland zo snel mogelijk te bereiken. Een aantal groepen zal tot concrete output komen op het Forum, denk aan een motie, samenwerking, fonds, leerstoel, essay, manifest. 

Op vrijdagmiddag tenslotte maken we het programma met elkaar rond om de uitkomsten de wereld in te brengen. Wat gooi je over boord en wat neem je mee aan wal? Helderheid over de “grote sprong voorwaarts”. 

Meerjarige Programma's - Tallships

Voor complexe thema’s lopen er cross-sectorale meerjarige programma’s. De zogenaamde Tallships. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

John Masefield

I must go down to the sea again, to the lonely sea and sky,
All I ask is a tall ship and a star to steer her by.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid. In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in