Programma opzet Springtij

 

Binnen Springtij werken we integraal aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. We werken volgens het concept van ‘the whole system in the room’. Daarnaast is het programma opgezet rondom drie clusters. Op Springtij Forum kun je je eigen programma vanuit verschillende clusters samenstellen.  

 

Whole system in the room concept

Het concept “Whole System in the Room” gaat uit van het betrekken van alle relevante stakeholders bij besluitvormingsprocessen. Dit is cruciaal als we naar een duurzaam Nederland willen toewerken. Het concept is gebaseerd op de gedachte dat de kracht van collectieve intelligentie en diversiteit in ervaring/kennis leidt tot robuustere, duurzamere oplossingen.

Springtij werkt vanuit de driehoek van ‘overheid/politiek’, ‘bedrijfsleven’ en ‘maatschappelijk middenveld’, zodat alle verschillende stakeholders betrokken zijn. Daarnaast is alles wat we doen geïnspireerd vanuit kunst en wetenschap (art & science).

Integratie programmaopbouw

Onze economie heeft nu vooral een sectorale benadering (denk aan agrarisch, natuur, mobiliteit, energie, etc.). De duurzaamheidsopgaven worden verkokerd aangepakt. Het heeft ertoe geleid dat voor elke sector en vraagstuk een eigen kennis- en beleidswereld is ontstaan.

Springtij verbindt die werelden juist met elkaar. We benaderen daarbij de duurzaamheidsopgaven vanuit drie clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Ieder vraagstuk kan via één of meerdere clusters worden benaderd. 

Klik op onderstaande visual om meer informatie over het programma en speerpunten op het Forum per cluster te lezen.

Plek

De Plek dat is waar het leven geleefd wordt. Waar je afspreekt, strijdt, geworteld of op bezoek bent. De Plek is de fysieke leefwereld waar we volledig afhankelijk van zijn. Daar ademen we immers de lucht in en wordt ons eten verbouwd. Hoe zorgen we voor een waardevolle plek voor plant, dier en mens?

Samen

Hoe zorgen we ervoor dat we de uitdagingen waar we voor staan, samen aangaan. Dat het ons onderling als mensen versterkt en niet verzwakt? Samen gaat over hoe we ons verhouden tot het nemen van andere keuzes, die we zowel in het sociale als ecologische domein hebben aan te gaan.

Systeem

De economie, het systeem waarin we leven op basis van vertrouwen en afspraken, is dominant in het kijken naar de wereld. Een eigen werkelijkheid, kannibaliserend op wat van waarde is. Op Springtij gaan we de weg van een dominante naar een duurzame en dienende economie ervaren en aanpakken.

Springtij beschouwt deze drie clusters als de kern: een duurzame Plek, waar een sociaal rechtvaardige samenleving bij past (het Samen). En het Systeem dienend is aan brede welvaart en de natuurlijke omgeving. De drie clusters zijn nauw met elkaar verbonden. In het Springtij programma besteden we ruim aandacht aan deze raakvlakken. 

Het inhoudelijk programma is geheel ingebed in een basis van art & science. Kunstenaars en wetenschappers worden vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het programma. Zodat we alle mogelijke kanten van de vraagstukken kunnen bekijken en deze visies zullen bijdragen aan nieuwe en brede oplossingen. We werken samen met kennisinstituten, waardoor zowel de wetenschappelijke als de filosofische kennis rijkelijk aanwezig is in ons programma. 

Verdieping in programma

Om meer verdieping te bereiken werken we, voor een gedeelte van het programma, met doorlopende sessies op een specifiek onderwerp. De zogenaamde Tracks. Deelnemers aan een track werken gedurende drie sessies naar een concrete uitkomst toe. Een deel van de groep wordt vooraf uitgenodigd, een deel is open voor inschrijving. De onderwerpen van de tracks worden later in het jaar bekend gemaakt.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in