KOM SAMENWERKEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST

Meer integratie, meer verdieping en minder vrijblijvend. Dat is de kern van het Springtij programma dit jaar.

We werken integraal aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen. We richten ons hierbij zowel op inspiratie, door met elkaar het transitiepad te bewandelen, als op concrete uitkomsten. Deze tijd vraagt immers om bezinning, maar zeker ook om actie.

 

VRAAGSTUKKEN BENADEREN VANUIT VERBINDENDE CLUSTERS

Springtij verbindt werelden die nu vaak sectoraal worden benaderd met elkaar. We benaderen de duurzaamheidsopgaven vanuit drie verbonden clusters: de Plek, het Samen en het Systeem. Een duurzame Plek waar een sociaal rechtvaardige samenleving bij past (het Samen). En het Systeem dat dienend is aan brede welvaart en de natuurlijke omgeving.

Lees meer over de Clusters door je muis over de afbeeldingen te bewegen.

Plek

De Plek dat is waar het leven geleefd wordt. Waar je afspreekt, strijdt, geworteld of op bezoek bent. De Plek is de fysieke leefwereld waar we volledig afhankelijk van zijn. Daar ademen we immers de lucht in en wordt ons eten verbouwd. Hoe kunnen we weer verliefd worden op de Plek?

Samen

Hoe zorgen we ervoor dat we de uitdagingen waar we voor staan, samen aangaan. Dat het ons onderling als mensen versterkt en niet verzwakt? Samen gaat over hoe we ons verhouden tot het nemen van andere keuzes, die we zowel in het sociale als ecologische domein hebben aan te gaan.

Systeem

De economie, het systeem waarin we leven op basis van vertrouwen en afspraken, is dominant in het kijken naar de wereld. Een eigen werkelijkheid, daarbij kannibaliserend op wat van waarde is. Op Springtij gaan we de weg van een dominante naar een duurzame en dienende economie uittekenen en aanpakken.

KIES JOUW PROGRAMMA

Aan jou het verzoek om vóór 4 september een keuze te maken uit één van deze programma’s:

 1. Cluster Plek
  • Als je voor cluster Plek kiest, kun je straks uit meerdere sessies kiezen rond thema Plek
 2. Cluster Samen en Cluster Systeem 
  • Als je voor dit cluster kiest, kun je straks uit meerdere sessies kiezen rond de thema’s Samen en thema Systeem
 3. Track – Grond van en voor ons 
  • Je kiest voor een voorgeprogrammeerd programma; twee dagen werken met een groep van 50 personen rond grondeigendom
 4. Track – Duurzaam Bouwen 
  • Je kiest voor een voorgeprogrammeerd programma; twee dagen werken met een groep van 50 personen rond duurzame bouw
 5. Track – Anders Sturen 
  • Je kiest voor een voorgeprogrammeerd programma; twee dagen werken met een groep van 50 personen rond anders sturen in het financiële systeem
 6. Track – Anders Tellen 
  • Je kiest voor een voorgeprogrammeerd programma; twee dagen werken met een groep van 50 personen rond andere waarden tellen

Onderstaand vind je een toelichting per programma (ga met je muis over de afbeeldingen heen) en een download-optie voor het gehele programma. 

Eind augustus ontvangen alle deelnemers aan Springtij Forum een mailing, waarin je je programmakeuze (1 t/m 6) kunt aangeven.

Begin september ontvangen alle deelnemers een link naar de programma app. Op basis van je programmakeuze verschijnt je persoonlijke programma in de app. Heb je programma 1 of 2 gekozen dan kun je in de app je sessies kiezen. Bij programma 3-6 zijn de sessies voor jou al gepland.

We hopen dat iedereen op deze manier meer verdieping en meer integratie gaat ervaren.

PROGRAMMA 1

Binnen het Cluster Plek zijn diverse sessies geprogrammeerd op het gebied van transitieperikelen, toekomstvisie naar de menselijke maat, kracht van verbeelding, Waddenzee als rechtspersoon, andere kijk op groei die leidt tot ander landschap.  Met als centrale vraag 'hoe wordt ik weer verliefd op mijn plek'. O.l.v. Lucas de Man, Pallas Agterberg, Gerard Blom, Reinout Wissenburg en Katinka Abbenbroek. 

PROGRAMMA 2

Binnen het Cluster Samen & Systeem zijn diverse sessies geprogrammeerd over:  Anders denken, een nieuw verhaal, een metafoor cadeau doen, walk of grief, generaties hand in hand, ons beschavingsideaal (democratie) herzien. (Financieren van) circulariteit, fiscale prikkels, postgroei, zoektocht naar grondstoffen. En de sociale transitie naar circulair. O.l.v. Arne Hendriks, Annemieke Nijhof, Samira I. Ibrahim, Jolanda van der Veen. Carlijn Kingma, Hans Stegeman, Werner Schouten en Kim Nackenhorst.

PROGRAMMA 3

Nederland is "De Plek", maar het is niet van iedereen. Meer dan 50% is in handen van bedrijven, zoals industrie en boeren. Op Springtij onderzoeken we of het teruggeven van de grond aan iedereen kan helpen bij de uitdagingen van nu, zoals duurzame landbouw, waterbeheer, woningbouw, natuurbehoud en de energietransitie. In de track Grond van en voor ons  bekijken we de opties om grond weer collectief eigendom te maken, vanuit verschillende perspectieven: historisch, filosofisch, politiek, bedrijfsmatig en financieel. O.l.v. Katinka Abbenbroek en Imke de Boer.

PROGRAMMA 4

Er is een tekort aan woningen maar hoe realiseren we woonwijken die in balans zijn met de natuur en waar bewoners verliefd op worden? Innovaties, visies en mooie voorbeelden zijn er, maar hoe zetten we deze in? Samenwerking in de hele keten is essentieel net als integratie van duurzaamheid in stedenbouwkundige plannen, gebruik van circulaire bouwmaterialen, natuurinclusief ontwerp. In deze track  gaan we met afgevaardigden uit de hele keten, werken aan wat er nodig is om de noodzakelijk versnelling te realiseren. O.l.v. Anno Drenth en Pepijn Nicolas. 

PROGRAMMA 5

We sturen in ons financiële stelsel verkeerd. Als we het financiële stelsel visualiseren als een waterwerk, dan irrigeert dat de verkeerde gebieden: de rijk besproeide gebieden krijgen alleen maar meer water, waardoor ongelijkheid wordt vergroot. Wat maatschappelijk van belang is, wat een duurzame wereld verder helpt, is vaak een droge vlakte. Dit creëert een kloof tussen degenen die overvloedig toegang hebben tot kapitaal en degenen die moeite hebben om zelfs hun basisbehoeften te vervullen. Tijdens de Track "Anders Sturen" zetten we de rol van het financiële systeem zelf vol in de aandacht. Hoe het systeem zelf ingericht moet worden om ongelijkheid tegen te gaan. In werksessies analyseren we samen in groepen de weeffouten in het systeem, verleggen we de horizon en werpen we obstakels op, om ze daarna te boven te komen. Tenslotte komen we tot nieuwe ideeën voor afspraken voor het financiële systeem: van Bretton Woods naar Bretton Wads. O.l.v. Carlijn Kingma

PROGRAMMA 6

De spelregels van onze economie moeten anders. Met de huidige spelregels tellen we de verkeerde waarden: in plaats van rekening te houden met alles wat ertoe doet voor de welvaart hier, later en elders, tellen we alleen financiële waarde in het nu. Klimaatverandering, biodiversiteitsafbraak en kwaliteit van leven staan niet op de balans en dus tellen ze niet in ons huidige economische systeem. Hierdoor kannibaliseert het systeem op de samenleving en onze ecosystemen. Dit moet en kan anders: het is tijd om in onze bestuurskamers te gaan tellen wat telt! De centrale vraag van deze track luidt: Met welke spelregels kunnen we anders tellen om ervoor zorgen dat we een ‘race naar de top’ creëren voor brede welvaart? In deze track geven we deze geweldige toekomst vorm én staan we samen aan de lat om dit ook echt werkelijkheid te maken! O.l.v. Werner Schouten

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in