21 T/M 23 SEPTEMBER 2022 TERSCHELLING

BLIJF OP DE HOOGTE

21 T/M 23 SEPTEMBER 2022 TERSCHELLING

BLIJF OP DE HOOGTE

Springtij brengt mensen, die een verschil maken in de duurzame transitie, met elkaar in beweging. In een inspirerende omgeving worden hart en hoofd met elkaar verbonden. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden, handelingsperspectieven en worden systeemveranderingen gecreëerd voor een duurzame toekomst.

Vanaf medio mei gaat de inschrijving open voor Springtij Forum 2022. Meld je aan voor de Nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte.

Meerjarige Programma's - Tallships

Voor complexe thema’s lopen intensieve, cross-sectorale, meerjarige programma’s, de zogenaamde Tallships. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

John Masefield

I must go down to the sea again, to the lonely sea and sky,
All I ask is a tall ship and a star to steer her by.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid. In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

SPRINGTIJ FORUM

In september werken we jaarlijks drie dagen met elkaar op Terschelling, in een omgeving vol kunst, kennis en natuur, aan de verduurzaming van Nederland. We schuwen hier niet om de polariteiten te benoemen en zijn moedig in ons ongemak.

Vanaf circa mid mei gaat de inschrijving open voor Springtij Forum 2022. Deelnemers betalen naar draagkracht. Directeuren van de belangrijkste NGO’s en kennisinstituten in de duurzame transitie worden door Springtij uitgenodigd. Meer over onze tarieven en inschrijfvoorwaarden.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte.

SPRINGTIJ FORUM 2021 IMPRESSIES

Springtij-LauraConijn-4859_dag1
Springtij-AnnavanKooij-4507_dag1
Springtij-AnnavanKooij-4618_dag1
Springtij-AnnavanKooij-4952_dag1
Springtij-AnnavanKooij-5079_dag1
Springtij-LauraConijn-5177_dag1

Voorgaande edities

2021
2020
2019

Samen maken wij springtij

Samen met onze partners zijn én maken wij Springtij. Samen bewandelen wij dapper het pad naar een Nederland, dat we willen achterlaten voor onze kinderen en anders levenden. Onze partners zijn hierin essentieel, want: zonder partners, geen Springtij.

NIEUWS EN UPDATES

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in