Skip to main content

De symbiotische stad: een stad die opnieuw is ingebed in de natuur, die de hulpbronnen van onze planeet veilig stelt en die de biodiversiteit herstelt. En waar bodem, water, wind en levende organismen weer met elkaar worden verbonden in de stedelijke omgeving. Dit is geen utopie, want op dit moment zijn al vele steden meer symbiotisch aan het worden. Het is een verhaal van hoop hoe we sociale en ecologische rechtvaardigheid in onze steden kunnen herstellen.

In het zojuist verschenen boek “The Symbiotic City, voices of nature in urban transformations”, onder redactie van mede-auteur Marian Stuiver, worden voorbeelden genoemd van Washington tot Nijmegen, en van Lissabon tot Amsterdam. Steden met volop initiatieven waarbij natuurwaarden weer centraal staan.

Het boek komt op een goed moment: met de omgevingswet die er aan zit te komen, de agenda ‘natuurinclusief in Nederland’, de woningbouwopgave, de stijgende noodzaak om planten en dieren te beschermen en de urgentie van de klimaatopgave. Ook in onze stedelijke ontwikkelingsplannen moeten en kunnen we de natuur herstellen en opnieuw een plek geven.

Wadi in Groene Mient, Den Haag - Nanda Sluijsmans
Wadi in Groene Mient, Den Haag – Nanda Sluijsmans

De bijdragen zijn geschreven door vele collega’s van binnen en buiten Wageningen University & Research. Wetenschappers met expertise over stedelijke ontwikkeling, landschapsarchitectuur, ecologie, sociologie, landbouw en economie bieden een integrale kijk op praktische en strategische oplossingen voor de symbiotische stad.

De 13 hoofdstukken in het boek introduceren voorbeelden van steden die al meer symbiotisch aan het worden zijn. Ze laten initiatieven zien die gebaseerd zijn op uiteenlopende natuurwaarden, zoals op natuur gebaseerde oplossingen, persoonlijke en gemeenschappelijke waarden en de intrinsieke rechten van de natuur.

Stemmen van de natuur in het stedelijk gebied

Om tot een symbiotische stad te komen is een radicale transformatie nodig. Het boek geeft de lezer inzicht in bestuurs- en actiegerichte oplossingen en biedt strategische en praktische richtlijnen voor professionals zoals stedenbouwkundigen, architecten, lokale beleidsmakers en de bouw- en vastgoedsector.

De bundel is het resultaat van wetenschappelijk onderzoek naar een breed scala aan epistemologische, politieke en actiegerichte alternatieven om de huidige steden te herontwerpen richting toekomstbestendige steden waar ruimte is voor mens en natuur.