Springtij Tallships

Tallships zijn intensieve meerjarige trajecten met meerdere ontmoetingen voorafgaand aan, tijdens en na het jaarlijks Forum.

Hiervoor vormen we een vaste kerngroep die in co-creatie aan de slag gaat met een ‘complex en vastzittend thema’. We formuleren samen de doelstelling van de Tallship met o.a. een Moonshot voor 2023 en concrete gewenste uitkomsten voor 2021. De wetenschappelijke instellingen zijn betrokken om de kennisbasis te versterken in de analyse en dialoog. De sessies tijdens het Forum zijn ook toegankelijk voor Springtij deelnemers die ‘fris’ instappen. Ervaring leert dat dit tot creatieve impulsen kan leiden. Tallship trajecten die we in 2021 opstarten zijn: Lang Leve Aarde en Circulaire bedrijven.

Tallship
Lang Leve Aarde,
een gezonde aarde voor een goed en gezond leven.

In dit Tallship leggen we de link tussen gezond voedsel en gezondheid Hoe kunnen we weer duurzaam gezond voedsel produceren voor alle Nederlanders en ruimte houden voor ontspanning en natuurontwikkeling? We richten ons op voedsel dat meer vol met voedingsstoffen zit, zodat we kunnen werken aan onze preventieve gezondheid. Dit gezonde voedsel moet beschikbaar zijn voor alle Nederlanders. Tevens zullen we de natuurgebieden versterken met een positieve bijdrage vanuit de landbouw in plaats van een negatieve.

Meer info zie

Tallship
Circulaire bedrijven

In dit Tallship gaan we kijken wat de noodzakelijke stappen zijn om van ambitieuze doelstellingen naar versnelling van de implementatie te komen. Wat zijn de systeemfouten die op dit moment nog een circulaire economie in de weg staan? Hoe kunnen we bedrijven ondersteunen om de kringloop daadwerkelijk te sluiten? Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijv.: circulair ontwerpen, materiaal pasporten, producentenverantwoordelijkheid, samenwerking in ketens, circulair inkopen, marktprikkels en financiering, nieuwe businessmodellen en de internationale en Europese context.  

Meer info zie

Skûtsje

Skûtsjes zijn éénjarige programma’s van meerdere sessies (3-5) tijdens het drie daagse Forum waar een vaste groep gecommitteerd aan deelneemt. Ook deze sessies zijn open voor overige Springtij deelnemers. Voorafgaand aan het Forum zal de vaste groep één of meerdere bijeenkomsten hebben en de sessies op Terschelling samen voorbereiden.

Optimist

Optimisten zijn individuele sessies die ‘stand alone’ van start tot finish één onderwerp bespreken en uitwerken. Dit zijn sessies ter verdieping (kennis), ter inspiratie (bv. kunst of filosofie) of om te verbinden (bv. systemische opstelling, leiderschap).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.