Skip to main content

Prof Derk Loorbach deelde de nieuwste transitiekundige inzichten in zijn werksessie “Transitiekunde als wondermiddel? #hoedan?”.

Hoe werken transities? Waar staan we? Wat kunnen we doen om ze te versnellen? Femke Sleegers, van de Social tipping point-coalitie, roept op tot meer ambitie, tempo en effect, door bewust aan te sturen op maatschappelijke omslagpunten. Hoe kunnen we wegkomen van de fossiele samenleving en onduurzame landbouw en voedsel? En hoe kunnen we een klimaat- en natuurpositieve, circulaire economie realiseren? Speciale aandacht voor het omgaan met tegenstrijdige belangen en maatschappelijke conflicten.

Hierbij de presentatie om terug te lezen

Transitiekunde_Springtij_Loorbach