Skip to main content
EventsnieuwsToekomst voor de ruimteWater en zee

Versnelde zeespiegelstijging en de Waddenzee

By 25th november 2020april 20th, 2021No Comments

   

De Waddensessie is de eerste uit een reeks gebiedssessies, die onderdeel uitmaken van het ontwerpend onderzoek “Ruimtelijke ontwerp verkenning gevolgen versnelde zeespiegelstijging” welke onderdeel is van spoor IV van het landelijke kennisprogramma zeespiegelstijging.

Tijdens deze gebiedssessies worden de relaties tussen (oplossingsrichtingen voor) versnelde zeespiegelstijging en gebiedsspecifieke ruimtelijk economische ontwikkelopgaven gezamenlijk verkend. De gebiedsessies geven daarmee inzicht in belangrijke kansen, dilemma’s en kennisvragen voor de voorkeursstrategieën voor deze deelgebieden.

De Waddensessie heeft plaatgevonden tijdens het Springtij Forum op Terschelling en is door Springtij in samenwerking met het Deltaprogramma georganiseerd. Het programma bestond uit een ochtenddeel met korte presentaties waarin verschillende perspectieven op het waddengebied belicht werden door eilandbewoners, beheerders en wetenschappers. In de middag zijn vervolgens drie mogelijke ontwikkelrichtingen voor versnelde zeespiegelstijging in deelgroepen ontwerpend verkend.

Maarten Hajer (Universiteit Utrecht) was daarbij de moderator voor deze dag, de deelgroepen zijn begeleid door Jos van Alphen (Staf Deltacommissaris), Anne Loes Nillesen (Defacto Stedenbouw), Alex Hekman (SWECO), Martin Baptist (WUR) en Ad van der Spek (Deltares).

Verslag gebiedssessie Waddenzee_Springtij