Skip to main content

Springtij samen met Tjeerd de Groot, Jessica den Ouder, Tineke Lambooy, Jan van de Venis en Tessa van Soest onderbouwen de filosofie dat niet alleen mensen, maar ook natuur en dieren een plek in ons rechtssysteem verdienen.

Een voorbeeld hiervan is de binnenzee Mar Menor die in Spanje een rechtspersoonlijkheid heeft gekregen. Teneinde onze nationale trots de Waddenzee – UNESCO werelderfgoed monument – als natuurgebied te laten voortbestaan, bepleiten wij hieraan ook rechtspersoonlijkheid te geven.

Op vrijdag 22 september wordt hier op Springtij Forum een sessie aan gewijd. In deze sessie zullen Tjeerd de Groot (D66) en Jessica den Ouden samen met de deelnemers de filosofie onderbouwen als opgang naar een initiatiefwet.

Lees meer over dit onderwerp:

  • Granting Rights of Nature to the Wadden Sea? An exploratory study. Wadden Academy, Report, 2022-04, Leeuwarden. By Lambooy, T., T. van Soest, I. Breemer, 2022. Full report and Summary

  • Putting the rights of nature on the map. A quantitative analysis of rights of nature initiatives across the world. Download
  • Opinie: Rechten voor de Waddenzee hebben wel degelijk een positieve impact, minister
  • Boek Rechten voor de Natuur van Jessica den Outen