Wereldwijd daalt de kust en stijgt het water. “Call in the Dutch!” schreven de media in de VS na de verwoestingen door orkaan Sandy. Slechts enkele bedrijven in Nederland en België domineren de wereldmarkt voor kustverdediging. Het gaat niet alleen om extra dijken, maar ook om voordelta’s, golfbrekende wetlands, nieuwe riffen, de Marker Wadden of de Zandmotor die onze kust met behulp van de natuurlijke stroming versterkt. In zijn epos The River Thames schrijft Rudyard Kipling: “When hundreds of miles to the East I went, and England was part of the Continent.” De ‘I’ in dit vers is de rivier. Nog altijd spoelt het hout dat op de Doggersbank groeide aan op onze stranden.

De mens kan niet zonder water en bestaat zelf voor een groot deel uit water. We hebben het nodig voor voedselvoorziening, transport en tal van andere activiteiten. Als transporteur van warmte heeft water ook nog eens grote invloed op het klimaat. En natuurlijk is daar de dreiging van het stijgende water en steeds extremere weersomstandigheden. Op Springtij 2018 gaan we op zoek naar de balans tussen de mens en de functies van de zee en het water.