Water & Zee

Op Waterbasis.
Wateroverlast, droogte, waterverontreiniging, verlies van biodiversiteit en een groeiende bevolking en economie vragen om een ander, duurzamer waterbeheer.
De Nederlandse watersector pleit al jaren voor ‘water als sturend principe’ in de ruimtelijke ordening. Toch slaagt ze daar nog niet in. Hoe komt dat? Hoe veranderen we dat? Zit dat in de watersector zelf? En hoe dragen we vanuit Nederland bij aan duurzame water- en bodemsystemen in de rest van de wereld?

De watersystemen in Nederland staan onder grote druk. Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven voelen de urgentie om de transitie naar een duurzaam en klimaatrobuust water- en bodemsysteem te versnellen. Er zijn grote uitdagingen omtrent wateroverlast, droogte, overstromingen, waterkwaliteit en biodiversiteit. Bij een groeiende bevolking en economische ontwikkelingen neemt de watervraag verder toe. Transities in de landbouw en de grote opgaven in Nederland op het gebied van energie en woningbouw bieden kansen voor duurzaam gebruik en inrichting. Kansen die aansluiten op de draagkracht van watersystemen en grenzen aan haar maakbaarheid.

Belangrijke keuzen in ruimte- en watergebruik blijven uit; water krijgt in de transities en grote opgaven nog maar weinig aandacht. Hoe krijgen waterbeheerders en drinkwaterbedrijven invloed op de uitwerking van die opgaven? Wat belemmert hen; zijn het de middelen of zit het in de watersector zelf? De watersector ziet zichzelf graag als voorbeeld voor andere landen. Dragen we niet het beste bij aan het beperken van waterproblemen elders door onze eigen water- en klimaatvoetafdruk te verkleinen? En door het goede voorbeeld te geven met een ruimtelijke ordening op waterbasis?

Ben jij ook bezig met water en zee en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.

ONZE BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN

Onze Skutsje omvat 4-6 sessies, die elk op zich ook een boeiende ervaring zijn. In deze sessies willen we reflecteren op de ambitie van de Nederlandse watersector om meer invloed op de ruimtelijke en economische keuzen te krijgen. Waar schort het aan dat we soms pijnlijke keuzes niet maken? Ligt dat in verschillende waarden en afwegingen achter de te maken keuzen? Mist de watersector de instrumenten, of de positie? Of pakt de watersector zelf het leiderschap niet? De reflectie komt van binnen en buiten de watersector.

Op Springtij Forum gaan we dit verdiepen voor gebieden of aspecten. Dat zijn we samen met de partners nog aan het uitwerken. We denken aan het volgende:

Water en de Stad

Hoe en waar bouw je in Nederland 1 miljoen woningen? Hoe combineer je water- en stedenbouwkundige opgaven en zorg je voor een leefbare stad op een duurzaam watersysteem? Is dat een technische of vooral een samenwerkingsopgave?

‘t Droge Zand

Op ’t Droge Zand wordt het steeds moeilijker om natuur-, water- en landbouw te combineren.
Lukt het ons om water beter vast te houden en te verdelen, om verdroging van de natuur, druk op drinkwaterbronnen, waterverontreiniging en schade in de landbouw te voorkomen.
Biedt de aanstaande transitie in de landbouw kansen op een duurzamer watersysteem? Kunnen financiële prikkels daarbij helpen?

Nederland later

Is (ver)bouwen op een fysieke onderlegger de oplossing voor Nederland Later?
Wat gebeurt waar en wanneer in het landschap en waar zit het elkaar in de weg. Hoe verhouding zich economische aspecten en de intrinsieke waarde van natuurlijke systemen zich in de bestuurlijke afweging.

We zoeken in een ontwerpende aanpak naar grensverleggende, integrerende nieuwe concepten.

Water Wereldwijd

We zien onszelf met onze eeuwenlange ervaring en unieke organisatie vaak een voorbeeld voor andere landen; Water Wereldwijd.
Met de import van grondstoffen en (vee)voedsel en onze uitstoot van CO2 dragen we bij aan het watertekorten, overstromingen en vervuiling elders op de wereld.
Dat op haar beurt zorgt voor armoede, migratie en conflicten en soms ook tot het haperen van steeds mondialer productieketens.

Begint onze bijdrage aan duurzamer watersystemen elders, juist niet in Nederland? Hoe zetten we daar stappen in?

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Water en zee

Deltares – Hoe houden we Nederland weerbaar tegen droogte?

Nederland heeft een slim en doordacht watersysteem. Daar zijn wij Nederlanders trots op. Maar als…
Water en zee

Samenwerkingsagenda Unie Vewin ‘Water verbindt’

Unie van Waterschappen en Vewin pleiten voor een Nationale Watertransitie: gezamenlijk toekomstperspectief voor een klimaatrobuustwatersysteem.…
Agrarische en natuurlijke omgeving

2Doc – Wij zijn de rivier

De Whanganui is de op een na langste rivier in Nieuw-Zeeland. Het is ook de…
Events

Versnelde zeespiegelstijging en de Waddenzee

    De Waddensessie is de eerste uit een reeks gebiedssessies, die onderdeel uitmaken van het…

LOODS

Gerard Blom - Unit manager Zoetwatersystemen bij Deltares

Gerard Blom

Loods Water & Zee

KOM NAAR
SPRINGTIJ FORUM 2021

Ben jij ook bezig met water en zee en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.
Lees meer over het forum

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.