Springtij webinars in aanloop naar Springtij Forum

Springtij webinars. Online ontmoeten.
Springtij gaat door omdat we juist nu duurzame keuzes moeten maken. Voorafgaand aan Springtij houden we webinars ter voorbereiding op het Forum.

 

De Corona periode heeft ons geleerd om flexibel te zijn. We hoeven niet altijd bij elkaar te komen, om elkaar te ontmoeten. Vorig jaar organiseerden wij voor het eerst Springtij webinars als voorbereiding op het Springtij Forum (presentaties en verslagen zie onderstaand). Ook dit jaar zet Springtij de inzet van webinars voort.

Houd de website in de gaten voor meer details.

INVALSHOEKEN

De webinars worden ingestoken vanuit de plek en de behoefte van de gebruiker; de Sense of Place of vanuit de benodigde Interventies.

DE VIER SENSE OF PLACE

Agrarische & natuurlijke omgeving

Download presentatie
Download verslag

 • Uitgangspunten voor agri en natuur
 • Wat leren we van de Corona en stikstof crisis
 • Essentiële spelers benoemen en welke waarde in het geding zijn
 • Definiëren van agendapunten voor de politiek
 • Dilemma’s boven tafel krijgen

Industriële & bedrijfsomgeving

Download presentatie
Download verslag

 • Duurzaamheidsthema’s en kernvragen
 • Reductie van broeikasgassenuitstoot
 • (Micro)plastics in het milieu
 • Biobased grondstoffen als vervanger voor fossiel
 • Risico’s van zeespiegelstijging
 • Circulair omgaan met materialen
 • Wat heeft het IJsselmeer te bieden voor de energietransitie?
 • Hoe houden we in Nederland altijd schoon drinkwater?
 • Wat betekent klimaatverandering voor de veiligheid en de biodiversiteit van de Wadden?
 • Hoe nu verder met het Noordzeeakkoord?
 • Bewoners centraal in de wijkbenadering
 • Lokaal leiderschap, lokaal eigenaarschap
 • Verbazen over mobiliteit
 • De relatie tussen wijk en regio

INTERVENTIES

 • Never waste a good crisis
 • Gedeelde inzichten in omgaan met complexiteit en afhankelijkheden
 • Herwaardering van andere waarden?
 • Toekomst: collectieve actie
 • Principes van een duurzaam en rechtvaardig economisch en financieel systeem
 • Knelpunten en belangrijke spelers
 • Aanpassing van het belastingstelsel en herziening van het subsidiestelsel
 • Internalisering van externe kosten, beprijzen van de ‘Commons’
 • De “sociale staat” van Nederland en de wereld
 • Culturele stabiliteit, verandering en tipping points
 • Waarden en waardentransitie
 • De rol van verhalen en toekomstvisies
 • Initiatieven “van onderop” en hun structurele invloed
 • De rol van politiek en andere instituties

Kom je ook graag live naar springtij?

Schrijf je dan nu in!

Inschrijven