Springtij webinars in aanloop naar Springtij Forum

Springtij gaat door omdat we juist nu duurzame keuzes moeten maken. Samen gaan we in debat over het lonkend perspectief, ambities & principes en ontwikkelen we concrete actiepunten voor een duurzaam Nederland. Voorafgaand aan Springtij houden we webinars.

 

Op 24, 25 en 26 September komen we op Terschelling bij elkaar om het debat voort te zetten, de uitkomsten te concretiseren en (nieuwe) samenwerkingen aan te gaan.

Juist die weg naar het Forum toe is net zo belangrijk als het doel. Daarom organiseren we voorafgaand aan het Forum op Terschelling een aantal webinars om met elkaar in gesprek te gaan. Doel van de webinars is om de principes en waardes van een wereld waarin we willen leven te bespreken en om te komen tot een aantal concrete issues waar we gezamenlijk uitwerking aan kunnen geven, op weg naar de inhoudelijke invulling van het Springtij programma.

De eerste reeks webinars heeft reeds plaats gevonden (presentaties en verslagen zie onderstaand). Er komt voor de meeste invalshoeken een vervolg. Houd de website in de gaten voor meer details.

VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

De webinars worden ingestoken vanuit de plek en de behoefte van de gebruiker, de Sense of Place (want grote veranderingen beginnen namelijk altijd dichtbij) of vanuit de benodigde Interventies.

DE VIER SENSE OF PLACE

Agrarische en natuurlijke omgeving

Download presentatie
Download verslag

 • Uitgangspunten voor agri en natuur
 • Wat leren we van de Corona en stikstof crisis
 • Essentiële spelers benoemen en welke waarde in het geding zijn
 • Definiëren van agendapunten voor de politiek
 • Dilemma’s boven tafel krijgen

Industriële omgeving

Download presentatie
Download verslag

 • Duurzaamheidsthema’s en kernvragen
 • Reductie van broeikasgassenuitstoot
 • (Micro)plastics in het milieu
 • Biobased grondstoffen als vervanger voor fossiel
 • Risico’s van zeespiegelstijging
 • Circulair omgaan met materialen
 • Wat heeft het IJsselmeer te bieden voor de energietransitie?
 • Hoe houden we in Nederland altijd schoon drinkwater?
 • Wat betekent klimaatverandering voor de veiligheid en de biodiversiteit van de Wadden?
 • Hoe nu verder met het Noordzeeakkoord?

WOON & WERK
OMGEVING

Download presentatie
Download verslag

 • Bewoners centraal in de wijkbenadering
 • Lokaal leiderschap, lokaal eigenaarschap
 • Verbazen over mobiliteit
 • De relatie tussen wijk en regio

INTERVENTIES

 • Never waste a good crisis
 • Gedeelde inzichten in omgaan met complexiteit en afhankelijkheden
 • Herwaardering van andere waarden?
 • Toekomst: collectieve actie
 • Principes van een duurzaam en rechtvaardig economisch en financieel systeem
 • Knelpunten en belangrijke spelers
 • Aanpassing van het belastingstelsel en herziening van het subsidiestelsel
 • Internalisering van externe kosten, beprijzen van de ‘Commons’
 • De “sociale staat” van Nederland en de wereld
 • Culturele stabiliteit, verandering en tipping points
 • Waarden en waardentransitie
 • De rol van verhalen en toekomstvisies
 • Initiatieven “van onderop” en hun structurele invloed
 • De rol van politiek en andere instituties

Kom je ook graag live naar springtij?

Schrijf je dan nu in!

Inschrijven