Skip to main content
Invalshoekennieuws

Wenkend perspectief Grote Wateren en Zee 2050

By 21st juli 2020mei 6th, 2021No Comments

Nederland leeft met water en maakt water waardevol. Dat is waar we met Springtij aan willen bijdragen. Dat gaat niet vanzelf. Diep in onze genen zit de angst voor overstromingen verankerd. Elke 50-100 jaar neemt het woeste water bezit van ons land, van wat we hebben opgebouwd, van ons leven. De zee geeft en neemt. Gods water loopt over Gods akker.

We zijn het land van de ingenieurs die slimme verdedigingswerken bouwden: de Afsluitdijk, de Deltawerken, de Maeslantkering. Maar we zijn in de jaren 90 van de vorige eeuw ook het land worden van ‘nature based solutions’, van levende rivieren, waarbij niet de ingenieurs maar de veerkracht van het systeem tot uitgangspunt is gekozen. Het motto ‘hard waar het moet, zacht waar het kan’ verwoordt de gebalanceerde Nederlandse aanpak. De kustverdediging met zand is zacht, aanpasbaar en in harmonie met de natuur. De lange termijn aanpak voor de rivieren is gericht op vergroten van het bufferend vermogen in de uiterwaarden en een intelligente verbinding met gebruiksfuncties landbouw, recreatie en natuur.

Maar de laatste jaren laten zien dat we ons niet alleen moeten richten op ‘te veel en verwoestend water’, maar ook op de weinig en waardevernietigend water. Grote delen van Oost en Zuid Nederland hebben te maken met structurele uitdagingen die samenhangen met droogte. Door de versnelde ontwatering, de fixatie op te veel water, moeten we een inhaalslag maken om in deze delen van Nederland de sponswerking van het regionale watersysteem te herstellen. We moeten de ruimte anders benutten, de agrarische gebruiksruimte beter op de goede gronden laten plaatsvinden en de hydrologisch ongeschikte gebieden niet langer te ontwateren.

Om de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen is er een nationale strategie nodig voor alle gezamenlijke drinkwaterbedrijven. Schakelen tussen verschillende bronnen, grondwater en oppervlaktewater en het delen van buffers moet mogelijk worden. Grote wateren en de Noordzee worden functioneel gebruikte ruimten. Het goed onderzoeken, afwegen en begeleiden van deze ontwikkelingen naar energie-natuur-visserij gebieden is een grote uitdaging.

Springtij wil het over deze grote uitdagingen hebben: samen werken aan een toekomstbestendige en leefbare Delta. Zodat Nederland ook in 2050 leeft met Water en maken we water waardevol.