Woonomgeving

In onze woonomgeving krijgen we steeds meer te maken met de grenzen van de bestaande systemen. Een tekort aan woningen, een overbelasting van het elektriciteitsnet en te weinig mensen om de ambities concreet waar te maken. De uitdaging is om afscheid te nemen van bestaande systemen en nieuwe systemen te ontwikkelen. Zoals andere vormen van wonen en flexibele energiesystemen.

Systeemverandering gaat nooit geruisloos. Er zal wrijving zijn, er zal gerouwd worden. E r is echter ook de verwachting van een duurzamere samenleving waar integrale oplossingen wel mogelijk blijken te zijn, geënt op de leefwereld.
Het gaat daarbij niet alleen om techniek, integendeel. Het gaat ook om het omgaan met die techniek en met elkaar. In beleidsvorming en uitvoering. Met grote (internationale) bedrijven en met maatschappelijke initiatieven. Met een dikke en met een smalle beurs en alles wat daartussenin zit. En met ons gedrag.

De uitdaging is daarbij om de energietransitie daadwerkelijk een instrument te laten zijn voor de duurzame samenleving. Een samenleving waarbinnen je gehoord wordt ook al zeg je niets. Waar je, naast het uitbrengen van je democratische stem, je stem ook op andere manieren kunt laten horen.

Die duurzame samenleving is een inclusieve samenleving, waar we ons als Springtij voor willen inzetten.

Ben jij ook bezig met wonen en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.

ONZE BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN

Het programma voor de invalshoek ‘woonomgeving’ is nog volop in ontwikkeling. Hieronder een greep uit de vele mogelijkheden.

Flexibele energiesystemen

Een onderwerp als flexibele energiesystemen is iets wat veel groepen zal raken. Netbeheerders die moeten investeren in het netwerk. Bedrijventerreinen die wellicht een eigen netwerk aanleggen. Blokken met woningen mogelijk ook. Bewoners die hun zelfgeproduceerde elektriciteit op zullen slaan en op een financieel gunstig tijdstip terug leveren aan het netwerk.

Energie armoede

Energiearmoede is een ongewenst effect wanneer mensen onvoldoende toegang hebben tot de energietransitie. Gedragsaspecten kunnen daar van invloed op zijn maar vaak weten we niet hoe dat instrument in te zetten. Concrete kennisoverdracht en voorbeelden kunnen daarbij helpen.

Renovation Wave

Frans Timmermans heeft met zijn nieuwe ‘Green Deal’ ingezet op de versnelling van de energietransitie, ook voor de woonomgeving. In veel lidstaten wordt een netwerk opgezet voor de integrale verduurzaming van woonwijken. Het Nederlandse netwerk verbindt zich steeds meer met inspirerende initiatieven elders in Europa. Tegelijkertijd wordt er ook veel Europees geld beschikbaar gesteld voor deze ‘Renovation Wave’. Hoe stroomt dat geld nou eigenlijk naar de Nederlandse wijken?

Opschaling en regie

Nu de Energietransitie in de versnellingsfase zit zal ook de noodzaak van een sterke regie en opschaling strategie versnellen. Hoe gaan we daar op lokaal niveau mee om? Hoe zetten we maatschappelijke (bewoners)initiatieven hierbij in een sterke en natuurlijke rol? Hoe realiseren we dat in de energietransitie 50% van de productie in eigendom van de lokale omgeving (bewoners en bedrijven) wordt gerealiseerd?

Skin in the game

Corona heeft laten zien dat mensen collectief in beweging krijgen nog wel lukt, maar in gezamenlijk in beweging blijven heel lastig is. Hoe geef je mensen ‘skin in the game’. Hoe behoud je gevoel van collectief eigenaarschap voor het klimaat? Het burgerforum (commissie Brenninkmeijer) heeft het begin van een antwoord hierop geformuleerd. Maar hoe gaan we daar mee verder en hoe houden we dat vast?

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Woon omgeving

Mijn slimme wijk

Welke maatregelen gaat u nemen? Uw gemeente helpt u op weg om samen met andere…
Sociale transformatie

Future City Foundation – digitalisering voor duurzame samenleving

Hoe draagt digitalisering bij aan een meer duurzame samenleving? Deze vraag kwam aanbod tijdens een…
Sociale transformatie

SCP – Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen.

Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen. Drijfveren en ervaren barrières bij woningeigenaren. Het…
Sociale transformatie

LSA – Wijkontwikkeling op eigen kracht

Dit is een werkboek voor mensen die de leefbaarheid van hun wijken willen verbeteren. Het…

LOODS

Donald van den Akker

Donald van den Akker

Loods Woonomgeving

KOM NAAR
SPRINGTIJ FORUM 2021

Ben jij ook bezig met wonen en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.
Lees meer over het forum

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.