Woonomgeving

Dat bewoners een vitale rol vervullen in de duurzaamheids-transitie van hun woonomgeving is genoegzaam bekend. Dat vraagt veel van ze, zonder hen lukt het niet. Bewoners zullen vitaal genoeg moeten zijn om deze rol waar te maken. Het handelingsperspectief van bewoners staat centraal in de (communicatie) over de transitie. Of zou centraal moeten staan. Dit vergt een benadering vanuit het perspectief van de bewoner: hoe wordt deze benaderd in de communicatie en co-creatie, hoe kom en blijf je in gesprek, wat kan de bewoner zelf doen en hoe werkt dat in een wijkaanpak?

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een opgave van jewelste. De meeste Nederlanders snappen dat het moet en zijn ook bereid daarin mee te gaan. Althans, op papier. De rol van bewoners is cruciaal. Dat is bekend. Dat vraagt om motivatie, capaciteit en gelegenheid, ofwel om vitale bewoners. Gelukkig zijn er steeds meer bewoners actief betrokken en is er ook veel ondersteuning om bewoners te helpen. En tegelijkertijd weten we dat het nog lang niet genoeg is. Zeker in kwetsbare wijken zijn er meer uitdagingen waar de energietransitie dan nog bij komt. Tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Wat weten we over de vitaliteit van bewoners en vooral hoe kunnen we die versterken? Rond die vraag organiseren we drie sessies, steeds vanuit een ander perspectief.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Woon omgeving

HvA | Of communicatie nu écht gedrag verandert?

Reint Jan Renes komt aan het woord in deze video, van the Peer Review, over…
Woon omgeving

de Balie | Kruip in de huid

De Koplopers: Een Land Vol Stikstof In deze aflevering van Koplopers kruipt GroenLinks kamerlid Laura…
Woon omgeving

Publab | In gesprek met burgers

Christine Bleijenberg over de overheid in gesprek met burgers   In haar promotieonderzoek ‘Uitgepraat of…
Woon omgeving

Mijn slimme wijk

Welke maatregelen gaat u nemen? Uw gemeente helpt u op weg om samen met andere…
Sociale transformatie
Future City Foundation – digitalisering voor duurzame samenleving
Sociale transformatie
SCP – Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen.
Sociale transformatie
LSA – Wijkontwikkeling op eigen kracht
Carolien Gehrels- Arcadis
Industriële en bedrijfsomgeving
Carolien Gehrels – Arcadis – infrastructuur industrie

SESSIES OP FORUM

De volgende onderwerpen binnen ‘Woonomgeving’ kwamen afgelopen jaar in werksessies terug op Springtij Forum.

1. De ongehoorde bewoner

De bewoner vervult een vitale rol in de transformatie naar een duurzame samenleving. Toch is het niet zo eenvoudig om met bewoners te communiceren. Immers, er zijn er zo veel van en iedereen is weer anders. Betrokken organisaties communiceren graag met groepen bewoners en gebruiken woorden als ‘draagvlak’ en ‘participatie’. Bij veel bewoners komt dat niet altijd aan zoals het bedoeld was.

In deze sessie gaan we op zoek naar het goede gesprek met bewoners. Hoe kom en blijf je in gesprek met bewoners? En hoe leg je een verbinding als mensen niet willen? Christine Bleijenberg (Hogeschool van Utrecht) neemt ons mee in het goede gesprek. Dat kan best ongemakkelijk worden…

Met Christine Bleijenberg (Hogeschool van Utrecht) en Harry Louwenaar als moderator. 

2. De prosument
in 2030

Het is 2030. De daken van gebouwen liggen bijna vol met zonnepanelen. Bewoners slaan elektriciteit op in een batterij of in een elektrische auto. De techniek is niet meer weg te denken in ons huis en heeft ook ons gedrag beïnvloed. De wasmachine draait alleen nog overdag en bewoners leveren hun opgeslagen elektriciteit op het moment dat de prijs hiervoor het beste is. Voor de een is dit een droom, voor een ander een nachtmerrie. Voor het zover is moet er nog wel wat gebeuren. Wat is ervoor nodig om bewoners daadwerkelijk te equiperen en te motiveren om ze in de positie van prosument te krijgen?

Vanuit drie perspectieven gaan we beelden verzamelen: vanuit de filosofie, gedragspsychologie en de techniek. Met elkaar gaan we aan de slag om de belangrijkste maatregelen en acties te formuleren die de positie van de bewoner kunnen verstevigen.

Met inspiratoren Reint Jan Renes (Hogeschool van Amsterdam), Teun Bokhoven (TKI-UE) en Koert van Mensvoort (filosoof, mensvoort.com). Moderator is Helga van Leur.

3. Kwetsbare wijken in transitie

Bewoners in kwetsbare wijken hebben vaak andere prioriteiten dan het verduurzamen en aardgasvrij maken van de woonomgeving. Corona heeft dit nog een keer versterkt. Tegelijkertijd willen gemeenten ook in deze kwetsbare wijken de doelstellingen van de energietransitie realiseren, ook vanuit de gedachte dat de energietransitie een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de leefomgeving. Hoe communiceer en betrek je alle bewoners, zowel de overstemmers als de onbereikbaren? Hoe kun je bewonersprofielen, zoals in de Slimme Wijken Tool, hierbij goed gebruiken? Hoe kun je hier überhaupt rekening mee houden in de energietransitie? In deze sessie gaan we hier dieper op in en reiken we de burgemeester van Leeuwarden handvatten aan om hier actief mee aan de slag te gaan. Als voorbeeld voor al die andere complexe wijken.

Met Sybrand Buma (burgemeester Leeuwarden), Christine Bleijenberg (Hogeschool van Utrecht) en Cor Brockhoven (Enexis). Moderator is Harry Louwenaar.

LOODS

Donald van den Akker

Donald van den Akker

Loods Woonomgeving

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.