Skip to main content
nieuws

Wubbo Ockels Nova Zembla prijs 2023

By 22nd september 2023september 27th, 2023No Comments

Anne van Leeuwen is de winnaar van de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs voor haar bijzonder talent, innovatief, creatief en hoopvolle initiatieven, impact van handelen voor Nederland en opvolging met potentie voor langere termijn. Haar boerderij Bodemzicht is een prachtig initiatief dat een lichtend voorbeeld voor jonge (en uiteraard ook oudere) boeren is, die de waarde zien van de basis van goed boeren, namelijk de kwaliteit van de bodem. Regeneratieve landbouw in optima forma. Anne is bij uitstek een persoon, die met moed, durf en doen realiseert wat voor velen een lichtend voorbeeld kan zijn.

 

Anne van Leeuwen
Denkend in de lijn van stimuleren van voorbeeldgedrag dat navolgbaar is, zien wij bij Anne een zeer gedreven wil om iets te doen. En zij heeft met hulp van anderen iets gedaan, iets neergezet. Het gaat om de boerderij Bodemzicht. Een prachtig initiatief dat een lichtend voorbeeld voor jonge boeren (en uiteraard ook oudere boeren) is, die de waarde zien van de basis van goed boeren, namelijk de kwaliteit van de bodem. Regeneratieve landbouw in optima forma.

Dat we dan eerder meer dan minder boeren nodig hebben in Nederland is voor haar duidelijk. Het moeten dan wel regeneratieve boeren zijn, geen landbouwgif, geen kunstmest en geen monoculturen. Een andere boeiende kernvraag, die Anne stelt, is:’ Hoe worden we weer inheems?’ Volgens Anne moeten we weer onze verantwoordelijkheid voelen voor al het leven om ons heen en leren kijken naar de ecologie.

Zij heeft samen met Lenteland en Decade of Action de Regeneratieve School opgericht, een decentraal onderwijsnetwerk van regeneratieve pioniers die hun kennis willen delen. Boerderij Bodemzicht is een manier van leven en werken die niet alleen klimaatneutraal is, maar zelfs klimaat positief mag worden genoemd. Ondersteund door goede communicatie, een prima toegankelijke website, is goed voedsel voor allen bereikbaar. Alleen het rondstruinen op de website geeft een verleidelijk verhaal waar regeneratieve landbouw de uitnodiging is. Uiteraard staat een rondleiding ‘in het echt’ ook voor inschrijving open.

Anne gaf aan het eind van de prijsuitreiking het beeldje behorende bij deze prijs terug aan Katinka Abbenbroek. Ze daagt ons uit om kritisch naar onze partners te kijken. Over 5 jaar haalt ze het beeldje alsnog graag op!

 

Wubbo Ockels Brandaris prijs
Het is nu 10 jaar geleden dat Wubbo Ockels op Springtij Forum de later zo genoemde Bergrede hield. Daarin vergeleek Wubbo zijn ziekte kanker met de slechte staat van de wereld die, zoals hij dat noemde, ook aan kanker lijdt. Wubbo heeft toen de Springtij Brandaris prijs mogen ontvangen voor niet aflatende ijver om zich in te zetten voor de leefbaarheid van de planeet en de hoop voor toekomstige generaties. Hij gaf ook meermaals aan: ‘optimisme is een opdracht’.

De Wubbo Ockels prijzen worden sindsdien jaarlijks uitgereikt tijdens Springtij Forum aan mensen die een fundamentele bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Bij de beoordeling van de vele initiatieven en levenswerken constateerde de jury dat de activiteiten zijn in te delen naar enerzijds het stoppen van bedreigend gedrag voor de leefbaarheid van de aarde en anderzijds naar activiteiten die laten zien dat het mogelijk is om de leefbaarheid op deze aarde te verbeteren en uitnodigend te zijn voor eenieder.

De jury heeft besloten om voor het Springtij Forum 2023 met name te kiezen voor het laatste. In dit tijdsgewricht is het van wezenlijk belang dat we hoop creëren, zie ook het credo ‘De tijd is aan ons’. Het gaat dan om moed, durf en doen, waarbij optimisme een opdracht is.

Meer informatie
Contactpersoon: Esther Tamboer esther@springtij.nu 
Website: https://www.springtij.nu/awards-2/