Skip to main content
Financieel economisch transformatieLeiderschap

Zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer

Academici pleiten voor een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer.

Maar liefst 25 hoogleraren ondernemingsrecht hebben recentelijk in het juridisch tijdschrift Ondernemingsrecht (Ondernemingsrecht 2020/86) gepleit voor de codificatie van een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer. Zij bepleiten een aanvulling op het reeds wettelijk vastgelegde ‘vennootschappelijk belang’ waar bestuurders en commissarissen zich door moeten laten leiden. De beweegreden achter hun pleidooi is dat vennootschappen een bredere verantwoordelijkheid moeten dragen in de samenleving dan de verantwoordelijkheid voor hun eigen financiële succes ten behoeve van aandeelhouders. Directe aanleiding voor het artikel is het feit dat door de coronacrisis het ondernemingsrisico van vele ondernemingen ten dele publiek wordt gedragen (al dan niet door middel van de rechtstreekse ontvangst van staatssteun of door gebruikmaking van de NOW-regeling). De auteurs wijzen expliciet op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van vennootschappen voor klimaatverandering, de belastingmoraal, beloningsverhoudingen binnen de onderneming en diversiteit.

Lees het totale rapport