Over Springtij

Wij geloven dat we een bloeiende aarde nodig hebben voor een goed leven voor plant, dier en mens. Zodat we in een ecologische- en sociale balans kunnen samenleven. Alleen als we samen optrekken kunnen we de huidige transitie versterken en deze balans bereiken. Iedereen moet daarbij over zijn eigen grenzen heen durven stappen.   

Wij verbinden bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om systeemveranderingen vorm te geven. Wij duiden daarbij de actualiteit van morgen. Door de collectieve intelligentie en diversiteit in ervaring en kennis samen te brengen ontstaan er robuustere oplossingen. Wij geloven dat mensen in beweging komen wanneer je hart en hoofd verbindt. Daarom organiseren wij ontmoetingen op bijzondere plekken. Natuur, kunst en wetenschap zijn onze inspiratiebronnen. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en worden er handelingsperspectieven en actieplannen gecreëerd voor een groene, gezonde en veilige toekomst.  

 Het hele jaar door zetten wij actualiteiten van morgen op de nationale agenda en werken aan acties met impact. Wij organiseren bijeenkomsten in het land met als hoogtepunt een driedaags Springtij Forum op Terschelling. Daarmee brengen wij een actieve beweging op gang.

In 2010 organiseerde IMSA, met Wouter van Dieren als oprichter, haar eerste Springtij Festival in de unieke setting van Terschelling. Gedreven door de visie van Limits to Growth (1972) en de talrijke gebeurtenissen daarna. Met de overtuiging dat je geen probleem kunt oplossen zonder over de rand van je eigen denk- en werkwereld te kijken en naar het systeem waarbinnen jijzelf (jouw organisatie, jouw sector, jouw land) functioneert. Sindsdien zorgt Springtij ervoor dat zowel de waarschuwingen als de vernieuwingen zichtbaar zijn. Tijdens het Forum worden nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd en krachten gebundeld.

Wat begon met een kleine 100 deelnemers is inmiddels uitgegroeid tot een groots driedaags Forum. Springtij koppelt een inhoudelijk Forum aan kunst, cultuur, landschap, beleving en het eilandgevoel. Met de gedachte dat als hart en hoofd verbonden zijn, de handen vanzelf de juiste dingen gaan doen.

Springtij Team

Alle activiteiten van Springtij worden georganiseerd door Stichting Springtij Nederland.

Deze stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht-model. Katinka Abbenbroek en Annemieke Nijhof vormen de directie en zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie op de organisatie. Onder de directie valt een uitvoerend team dat zich bezighoudt met de communicatie, inhoud, logistiek en registratie.

Stichting Springtij Nederland werkt met zelfstandige experts – Loodsen – aan de voorbereiding van het Springtij Forum. Deze experts bieden met hun kennis en ervaring een belangrijke toegevoegde waarde aan het kernteam van het Springtij Forum.

Katinka Abbenbroek

Directeur

Annemieke Nijhof

Directeur

Kim Nackenhorst

Inhoudelijk producer

Esther Tamboer

Programma manager

Barbara Alberts

Ondersteuner en manager partnerschappen

Ron Dol

Finance manager

TEAM OP TERSCHELLING

Ilmar Wessels

Projectmanager

Iemke Lurvink

Locatiemanager

Kirsten de Bruijn

Coördinator hospitality

Anne-Maaike Stapel

Coördinator sublocaties

Peer Pheifer

Medewerker bouwploeg

Piet Noordenbos

Projectmanager

Lotte van Ravenswaaij

Coördinator excursies

Gerrit-Jan Moes

Coördinator techniek

Marlous van den Berg

Locatiemanager

Ariën Cupido

Medewerker bouwploeg

Esther Brinkman

Projectcoördinator

Antsje van der Zee

Projectcoördinator

Gerry Visser

Medewerker algemeen

Aljo Bolderman

Coördinator techniek

Martin van der Pol

Medewerker bouwploeg

Katinka Abbenbroek

Katinka Abbenbroek

Directeur Springtij

Kim Nackenhorst

Kim Nackenhorst

Inhoudelijk producer Springtij

Hans Stegeman

Chief Economist Triodos Bank

Loods Systeem

Werner Schouten

Director Impact Economy Foundation | Presenter BNR Koplopers

Loods Systeem

Jolanda van der Veen

Eigenaar van &Commons

Loods Samen

Anno Drenth

Consultant Toekomstbestendige Leefomgeving TAUW

Loods Plek

Gerard Blom - Unit manager Zoetwatersystemen bij Deltares

Gerard Blom

Unitmanager Bodem- en Grondwatersystemen Deltares

Loods Plek

Samira I. Ibrahim

Water Resources Engineer & Hydrologist | Climate Ambassador

Loods Samen

Keimpe

Keimpe Wieringa

Senior adviseur Wing

Loods Plek

Arne Hendriks

Kunstenaar en artistiek onderzoeker

Loods Samen

Pallas Agterberg

Challenge Officer Alliander

Loods Plek (Energie)

Onno van Sandick

Onno van Sandick

Adviseur Min van Infrastructuur & Milieu

Loods Plek (Infrastructuur)

Jolande Sap

Voorzitter

Stientje van Veldhoven

Lid

Mert Kumru

Lid

Sabine Biesheuvel

Penningmeester (foto Chris Bonis)

ANBI STATUS

Het Springtij Forum wordt gefinancierd door middel van financiële partners, giften en via de deelnemerinkomsten. Springtij heeft sinds 2017 de ANBI-status.